นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_psu3nov2010_29 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:38 +0700","id":25534,"asset_file_size":98761,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:50:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_29.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_28 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:38 +0700","id":25533,"asset_file_size":103792,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:50:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_28.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_27 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:37 +0700","id":25532,"asset_file_size":111715,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:50:10 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_27.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_26 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:37 +0700","id":25531,"asset_file_size":98096,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:49:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_26.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_25 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:37 +0700","id":25530,"asset_file_size":98827,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:49:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_25.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_24 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:36 +0700","id":25529,"asset_file_size":90571,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:48:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_24.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_23 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:36 +0700","id":25528,"asset_file_size":107287,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:48:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_23.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_22 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:35 +0700","id":25527,"asset_file_size":98777,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:47:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_22.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_21 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:35 +0700","id":25526,"asset_file_size":100362,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:47:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_21.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_20 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:35 +0700","id":25525,"asset_file_size":106734,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:47:10 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:37 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_20.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_19 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:34 +0700","id":25524,"asset_file_size":83731,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:46:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_19.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_18 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:34 +0700","id":25523,"asset_file_size":87413,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:46:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_18.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_17 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:34 +0700","id":25522,"asset_file_size":124458,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:45:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_17.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_16 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:33 +0700","id":25521,"asset_file_size":84500,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:45:14 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_16.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_15 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:33 +0700","id":25520,"asset_file_size":100635,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:44:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_15.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_14 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:33 +0700","id":25519,"asset_file_size":87128,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:44:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_14.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_13 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:32 +0700","id":25518,"asset_file_size":88201,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:43:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_13.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_12 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:32 +0700","id":25517,"asset_file_size":110711,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:43:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_11 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:32 +0700","id":25516,"asset_file_size":101760,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:42:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_10 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:32 +0700","id":25515,"asset_file_size":65819,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:42:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_09 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:31 +0700","id":25514,"asset_file_size":137689,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:41:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_09.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_08 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:31 +0700","id":25513,"asset_file_size":141608,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:41:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_07 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:31 +0700","id":25512,"asset_file_size":106616,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:40:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_06 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:30 +0700","id":25511,"asset_file_size":110777,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:40:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_psu3nov2010_05 {"modified_at":"2011/05/31 19:24:30 +0700","id":25510,"asset_file_size":98913,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/11/03 14:39:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e1b\u0e352553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 19:24:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:36 +0700","asset_file_name":"PSU3Nov2010_05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: