นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_095 {"description":"29 \u0e21\u0e34.\u0e22 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":7385,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/29 12:31:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"095.gif","updated_at":"2011/05/31 15:51:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:51:24 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":17524,"last_commented_at":null}
 • Ico64_006 {"description":"29 \u0e21\u0e34.\u0e22 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":7384,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/29 12:30:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"006.gif","updated_at":"2011/05/31 15:51:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:51:24 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":35237,"last_commented_at":null}
 • Ico64_001 {"description":"29 \u0e21\u0e34.\u0e22 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":7383,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/29 12:30:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"001.gif","updated_at":"2011/05/31 15:51:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:51:23 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":10399,"last_commented_at":null}
 • Ico64_kapook_43053 {"description":"12","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":7353,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/25 00:31:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kapook_43053.gif","updated_at":"2011/05/31 15:50:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:50:54 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":23601,"last_commented_at":null}
 • Ico64_kapook_42948 {"description":"4294","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":7352,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/25 00:30:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kapook_42948.gif","updated_at":"2011/05/31 15:50:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:50:53 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":6113,"last_commented_at":null}
 • Ico64_kapook_42005 {"description":"4202","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":7351,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/25 00:29:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kapook_42005.gif","updated_at":"2011/05/31 15:50:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:50:53 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3677,"last_commented_at":null}
 • Ico64_1 {"description":"\u003Cp\u003Ekapook\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":7350,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/25 00:27:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"1.gif","updated_at":"2011/05/31 15:50:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:50:52 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":11123,"last_commented_at":null}
 • Ico64_kapook_42476 {"description":"kapook","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":7349,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/25 00:25:51 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kapook_42476.gif","updated_at":"2011/05/31 15:50:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:50:51 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":6733,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sweet_corn {"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e42\u0e1e\u0e14\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7198,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/15 17:28:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Sweet_corn.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:49:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:49:23 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":176651,"last_commented_at":null}
 • Ico64_tukta7 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e217","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7057,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/09 23:28:45 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tukta7.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:48:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:44 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":54545,"last_commented_at":null}
 • Ico64_tukta5 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e215","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7056,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/09 23:28:11 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tukta5.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:48:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:43 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":49306,"last_commented_at":null}
 • Ico64_tukta6 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e216","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7055,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/09 23:27:44 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tukta6.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:48:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:43 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":52619,"last_commented_at":null}
 • Ico64_tukta4 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7054,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/09 23:26:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tukta4.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:48:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:43 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":48236,"last_commented_at":null}
 • Ico64_tukta3 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e213","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7053,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/09 23:26:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tukta3.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:48:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:42 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":52942,"last_commented_at":null}
 • Ico64_tukta2 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e212","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7052,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/09 23:25:45 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tukta2.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:48:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:42 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":46860,"last_commented_at":null}
 • Ico64_tukta1 {"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e211","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7051,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/09 23:25:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tukta1.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:48:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:41 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":41949,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 4\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_readable":false,"id":6912,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/03 15:16:45 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"velleyball4.wmv","updated_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":3453755,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e0a\u0e32\u0e22 3\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_readable":false,"id":6911,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/03 15:16:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"velleyball3.wmv","updated_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":8462031,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e0a\u0e32\u0e22 2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_readable":false,"id":6910,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/03 15:15:32 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"velleyball2.wmv","updated_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":6853941,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e0a\u0e32\u0e22\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_readable":false,"id":6909,"deleted_at":null,"created_at":"2008/06/03 15:12:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"velleyball1.wmv","updated_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:47:14 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":10134121,"last_commented_at":null}
 • Ico64_13 {"description":"13nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6544,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/16 20:47:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"13.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:43:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:50 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":133112,"last_commented_at":null}
 • Ico64_psu001 {"description":"13nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6529,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/16 00:08:33 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"psu001.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:40 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":115553,"last_commented_at":null}
 • Ico64_12 {"description":"12nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6527,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/16 00:07:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"12.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:43:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:39 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":129448,"last_commented_at":null}
 • Ico64_11 {"description":"11nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6523,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:53:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"11.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:43:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:37 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":106693,"last_commented_at":null}
 • Ico64_10 {"description":"10nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6522,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:52:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"10.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:43:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:37 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":106341,"last_commented_at":null}
 • Ico64_09 {"description":"09nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6521,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:52:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"09.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:43:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:36 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":73412,"last_commented_at":null}
 • Ico64_08 {"description":"08nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6519,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:51:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"08.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:43:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:35 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":60131,"last_commented_at":null}
 • Ico64_07 {"description":"07nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6517,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:51:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"07.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:43:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:35 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":71592,"last_commented_at":null}
 • Ico64_06 {"description":"06nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6514,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:50:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"06.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:43:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:34 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":99806,"last_commented_at":null}
 • Ico64_05 {"description":"05nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6512,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:50:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"05.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:43:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:33 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":89648,"last_commented_at":null}
 • Ico64_04 {"description":"04nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6510,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:49:32 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"04.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:43:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:32 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":56505,"last_commented_at":null}
 • Ico64_03 {"description":"03nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6509,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:49:04 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"03.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:43:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:32 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":90102,"last_commented_at":null}
 • Ico64_02 {"description":"02nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6508,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:48:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"02.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:43:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:31 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":82565,"last_commented_at":null}
 • Ico64_01 {"description":"01nugame","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6507,"deleted_at":null,"created_at":"2008/05/15 23:48:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"01.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:43:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:31 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":78292,"last_commented_at":null}
 • Ico64_birdmail1 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e01\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":5649,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/09 12:04:35 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"birdmail1.gif","updated_at":"2011/05/31 15:34:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:22 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":6523,"last_commented_at":null}
 • Ico64_2008_03170070 {"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e01\u0e44\u0e01\u0e48 (2)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5646,"deleted_at":null,"created_at":"2008/04/08 22:03:50 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2008_03170070.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:34:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:34:21 +0700","media_folder_id":331,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":823261,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: