นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_taweesak27062014 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/06/27 10:35:26 +0700","id":47158,"media_folder_id":331,"commentable":true,"asset_file_name":"Taweesak27062014.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/06/27 10:35:40 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/06/27 10:35:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/06/27 10:35:40 +0700","description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e17\u0e27\u0e35\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e19\u0e34\u0e22\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15 \u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":945962}
  • Small_monly23062014_1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/06/23 16:47:00 +0700","id":47112,"media_folder_id":331,"commentable":true,"asset_file_name":"monly23062014_1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/06/23 17:04:06 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/06/23 16:47:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/06/23 17:04:06 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_file_size":205124}
  • Small_monly23062014_2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/06/23 16:45:36 +0700","id":47111,"media_folder_id":331,"commentable":true,"asset_file_name":"monly23062014_2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/06/23 17:03:57 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/06/23 16:45:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/06/23 17:03:57 +0700","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":311309}
  • Small_srinara19062014 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/06/23 16:45:12 +0700","id":47110,"media_folder_id":331,"commentable":true,"asset_file_name":"srinara19062014.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/06/23 17:03:47 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/06/23 16:45:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/06/23 17:03:47 +0700","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":707185}
  • Small_monly6052014_2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/05/06 17:17:37 +0700","id":46532,"media_folder_id":331,"commentable":true,"asset_file_name":"monly6052014_2.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/05/06 17:17:53 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/05/06 17:17:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/06 17:17:53 +0700","description":"\u0e44\u0e25\u0e48\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16","asset_file_size":269498}
  • Small_monly6052014_1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/05/06 17:17:20 +0700","id":46531,"media_folder_id":331,"commentable":true,"asset_file_name":"monly6052014_1.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/05/06 17:17:34 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/05/06 17:17:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/06 17:17:34 +0700","description":"\u0e44\u0e25\u0e48\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16","asset_file_size":134745}
  • Small_untitled {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/05/04 23:18:29 +0700","id":46487,"media_folder_id":331,"commentable":true,"asset_file_name":"untitled.png","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/05/04 23:18:40 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/05/04 23:18:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/x-png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/05/04 23:18:40 +0700","description":"\u0e41\u0e01\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e01","asset_file_size":263142}
  • Small_monly28042014_4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/04/28 16:04:16 +0700","id":46359,"media_folder_id":331,"commentable":true,"asset_file_name":"monly28042014_4.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/04/28 16:05:00 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/04/28 16:04:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/28 16:05:00 +0700","description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e14\u0e35\u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e15\u0e35\u0e49\u0e22\u0e21","asset_file_size":298906}
  • Small_monly28042014_3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/04/28 16:03:57 +0700","id":46358,"media_folder_id":331,"commentable":true,"asset_file_name":"monly28042014_3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/04/28 16:04:53 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/04/28 16:03:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/28 16:04:53 +0700","description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e14\u0e35\u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e15\u0e35\u0e49\u0e22\u0e21","asset_file_size":314660}
ขนาดย่อ: