นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

Main > mali.n

No folder found
  • Small_taweesak27062014 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/06/27 10:35:26 +0700","updated_at":"2014/06/27 10:35:40 +0700","created_at":"2014/06/27 10:35:26 +0700","asset_file_name":"Taweesak27062014.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47158,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e17\u0e27\u0e35\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e19\u0e34\u0e22\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15 \u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","modified_at":"2014/06/27 10:35:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":945962,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly23062014_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/06/23 16:47:00 +0700","updated_at":"2014/06/23 17:04:06 +0700","created_at":"2014/06/23 16:47:00 +0700","asset_file_name":"monly23062014_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47112,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","modified_at":"2014/06/23 17:04:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":205124,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly23062014_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/06/23 16:45:36 +0700","updated_at":"2014/06/23 17:03:57 +0700","created_at":"2014/06/23 16:45:36 +0700","asset_file_name":"monly23062014_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47111,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","modified_at":"2014/06/23 17:03:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":311309,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara19062014 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/06/23 16:45:12 +0700","updated_at":"2014/06/23 17:03:47 +0700","created_at":"2014/06/23 16:45:12 +0700","asset_file_name":"srinara19062014.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":47110,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","modified_at":"2014/06/23 17:03:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":707185,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly6052014_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/05/06 17:17:37 +0700","updated_at":"2014/05/06 17:17:53 +0700","created_at":"2014/05/06 17:17:37 +0700","asset_file_name":"monly6052014_2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46532,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e25\u0e48\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16","modified_at":"2014/05/06 17:17:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":269498,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly6052014_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/05/06 17:17:20 +0700","updated_at":"2014/05/06 17:17:34 +0700","created_at":"2014/05/06 17:17:20 +0700","asset_file_name":"monly6052014_1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46531,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e25\u0e48\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16","modified_at":"2014/05/06 17:17:34 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":134745,"group_member_commentable":false}
  • Small_untitled {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/05/04 23:18:29 +0700","updated_at":"2014/05/04 23:18:40 +0700","created_at":"2014/05/04 23:18:29 +0700","asset_file_name":"untitled.png","asset_content_type":"image/x-png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46487,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e01","modified_at":"2014/05/04 23:18:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":263142,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly28042014_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/28 16:04:16 +0700","updated_at":"2014/04/28 16:05:00 +0700","created_at":"2014/04/28 16:04:16 +0700","asset_file_name":"monly28042014_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46359,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e14\u0e35\u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e15\u0e35\u0e49\u0e22\u0e21","modified_at":"2014/04/28 16:05:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":298906,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly28042014_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/28 16:03:57 +0700","updated_at":"2014/04/28 16:04:53 +0700","created_at":"2014/04/28 16:03:57 +0700","asset_file_name":"monly28042014_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46358,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e14\u0e35\u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e15\u0e35\u0e49\u0e22\u0e21","modified_at":"2014/04/28 16:04:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":314660,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: