นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly24012014_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/24 12:17:43 +0700","updated_at":"2014/04/24 12:17:55 +0700","created_at":"2014/04/24 12:17:43 +0700","asset_file_name":"monly24012014_1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46268,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e01\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e07","modified_at":"2014/04/24 12:17:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":140650,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly20042014_5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/20 15:01:34 +0700","updated_at":"2014/04/20 15:05:22 +0700","created_at":"2014/04/20 15:01:34 +0700","asset_file_name":"monly20042014_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46201,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07","modified_at":"2014/04/20 15:05:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":367443,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly20042014_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/20 15:01:17 +0700","updated_at":"2014/04/20 15:05:14 +0700","created_at":"2014/04/20 15:01:17 +0700","asset_file_name":"monly20042014_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46200,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07","modified_at":"2014/04/20 15:05:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":360185,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly20042014_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/20 15:01:00 +0700","updated_at":"2014/04/20 15:05:06 +0700","created_at":"2014/04/20 15:01:00 +0700","asset_file_name":"monly20042014_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46199,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07","modified_at":"2014/04/20 15:05:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":360672,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly20042014_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/20 15:00:41 +0700","updated_at":"2014/04/20 15:04:58 +0700","created_at":"2014/04/20 15:00:41 +0700","asset_file_name":"monly20042014_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46198,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07","modified_at":"2014/04/20 15:04:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":334247,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly20042014_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/20 15:00:23 +0700","updated_at":"2014/04/20 15:04:51 +0700","created_at":"2014/04/20 15:00:23 +0700","asset_file_name":"monly20042014_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46197,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07","modified_at":"2014/04/20 15:04:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":334482,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly18042014_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/18 09:57:02 +0700","updated_at":"2014/04/18 10:04:54 +0700","created_at":"2014/04/18 09:57:02 +0700","asset_file_name":"monly18042014_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46156,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e01\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21","modified_at":"2014/04/18 10:04:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":134449,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly18042014_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/18 09:56:43 +0700","updated_at":"2014/04/18 10:04:47 +0700","created_at":"2014/04/18 09:56:43 +0700","asset_file_name":"monly18042014_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46155,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e01\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21","modified_at":"2014/04/18 10:04:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":110011,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly15042014_12 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/17 23:40:54 +0700","updated_at":"2014/04/17 23:41:03 +0700","created_at":"2014/04/17 23:40:54 +0700","asset_file_name":"monly15042014_12.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46150,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e46 \u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e01\u0e34\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e0b\u0e48\u0e32","modified_at":"2014/04/17 23:41:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":361611,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: