นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly14042014_12 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/17 23:40:07 +0700","updated_at":"2014/04/17 23:40:14 +0700","created_at":"2014/04/17 23:40:07 +0700","asset_file_name":"monly14042014_12.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46149,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e48\u0e33\u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e34\u0e23\u0e14\u0e32","modified_at":"2014/04/17 23:40:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":114227,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly14042014_11 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/17 23:39:07 +0700","updated_at":"2014/04/17 23:39:18 +0700","created_at":"2014/04/17 23:39:07 +0700","asset_file_name":"monly14042014_11.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46148,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e19 \u0e46 ","modified_at":"2014/04/17 23:39:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":569663,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly14042014_10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/17 23:37:59 +0700","updated_at":"2014/04/17 23:38:08 +0700","created_at":"2014/04/17 23:37:59 +0700","asset_file_name":"monly14042014_10.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46147,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e27\u0e22 \u0e46 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27","modified_at":"2014/04/17 23:38:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":146314,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly14042014_9 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/17 23:37:18 +0700","updated_at":"2014/04/17 23:37:35 +0700","created_at":"2014/04/17 23:37:18 +0700","asset_file_name":"monly14042014_9.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46146,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e25\u0e31\u0e25\u0e25\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27","modified_at":"2014/04/17 23:37:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":137780,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly14042014_8 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/17 23:36:45 +0700","updated_at":"2014/04/17 23:36:55 +0700","created_at":"2014/04/17 23:36:45 +0700","asset_file_name":"monly14042014_8.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46145,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e25\u0e31\u0e25\u0e25\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27","modified_at":"2014/04/17 23:36:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":469156,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly14042014_7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/17 23:36:07 +0700","updated_at":"2014/04/17 23:36:22 +0700","created_at":"2014/04/17 23:36:07 +0700","asset_file_name":"monly14042014_7.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46144,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e25\u0e31\u0e25\u0e25\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27","modified_at":"2014/04/17 23:36:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":460484,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly13042014_6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/17 23:34:53 +0700","updated_at":"2014/04/17 23:35:05 +0700","created_at":"2014/04/17 23:34:53 +0700","asset_file_name":"monly13042014_6.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46143,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e21\u0e48\u0e32 \"\u0e25\u0e48\u0e32\u0e1d\u0e31\u0e19\"","modified_at":"2014/04/17 23:35:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":477162,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly13042014_5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/17 23:33:57 +0700","updated_at":"2014/04/17 23:34:07 +0700","created_at":"2014/04/17 23:33:57 +0700","asset_file_name":"monly13042014_5.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46142,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e21\u0e48\u0e32 \"\u0e25\u0e48\u0e32\u0e1d\u0e31\u0e19\" ","modified_at":"2014/04/17 23:34:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":455197,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly13042014_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/17 23:32:28 +0700","updated_at":"2014/04/17 23:32:42 +0700","created_at":"2014/04/17 23:32:28 +0700","asset_file_name":"monly13042014_4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46141,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e33\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e46 \u0e44\u0e1b\u0e2b\u0e32\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e08\u0e07","modified_at":"2014/04/17 23:32:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":553466,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: