นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_monly13042014_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/17 23:30:42 +0700","updated_at":"2014/04/17 23:30:59 +0700","created_at":"2014/04/17 23:30:42 +0700","asset_file_name":"monly13042014_3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46140,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e33\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e46 \u0e44\u0e1b\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","modified_at":"2014/04/17 23:30:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":512156,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly13042014_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/17 23:29:53 +0700","updated_at":"2014/04/17 23:30:03 +0700","created_at":"2014/04/17 23:29:53 +0700","asset_file_name":"monly13042014_2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46139,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e33\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e46 \u0e44\u0e1b\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","modified_at":"2014/04/17 23:30:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":514225,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly13042014_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/17 23:28:21 +0700","updated_at":"2014/04/17 23:28:32 +0700","created_at":"2014/04/17 23:28:21 +0700","asset_file_name":"monly13042014_1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46138,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e33\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01 \u0e46 \u0e44\u0e1b\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","modified_at":"2014/04/17 23:28:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":513054,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly08042014_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/12 13:13:37 +0700","updated_at":"2014/04/12 13:13:47 +0700","created_at":"2014/04/12 13:13:37 +0700","asset_file_name":"monly08042014_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46060,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","modified_at":"2014/04/12 13:13:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":286784,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly08042014_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/04/12 13:13:21 +0700","updated_at":"2014/04/12 13:13:33 +0700","created_at":"2014/04/12 13:13:21 +0700","asset_file_name":"monly08042014_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":46059,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","modified_at":"2014/04/12 13:13:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":444902,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly26032014 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/26 17:46:49 +0700","updated_at":"2014/03/26 17:47:04 +0700","created_at":"2014/03/26 17:46:49 +0700","asset_file_name":"monly26032014.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45649,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e19","modified_at":"2014/03/26 17:47:04 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":84926,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly25032014_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/26 17:28:19 +0700","updated_at":"2014/03/26 17:28:28 +0700","created_at":"2014/03/26 17:28:19 +0700","asset_file_name":"monly25032014_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45648,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01 \u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2a\u0e14 \u0e25\u0e14\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e29\u0e15\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e07","modified_at":"2014/03/26 17:28:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":375347,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly25032014_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/26 17:28:04 +0700","updated_at":"2014/03/26 17:28:16 +0700","created_at":"2014/03/26 17:28:04 +0700","asset_file_name":"monly25032014_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45647,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01 \u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2a\u0e14 \u0e25\u0e14\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e29\u0e15\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e07","modified_at":"2014/03/26 17:28:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":380351,"group_member_commentable":false}
  • Small_monly25032014_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/03/26 17:27:41 +0700","updated_at":"2014/03/26 17:27:55 +0700","created_at":"2014/03/26 17:27:41 +0700","asset_file_name":"monly25032014_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":45646,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01 \u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u0e2a\u0e14 \u0e25\u0e14\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e29\u0e15\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e07","modified_at":"2014/03/26 17:27:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":1006798,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: