นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_km {"modified_at":"2011/05/31 18:31:09 +0700","id":19583,"asset_file_size":109370,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/22 10:53:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:31:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:16 +0700","asset_file_name":"km.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_nad-kaset {"modified_at":"2011/05/31 18:31:08 +0700","id":19582,"asset_file_size":112007,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/22 10:53:27 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:31:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:16 +0700","asset_file_name":"nad-kaset.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:27:18 +0700","id":19242,"asset_file_size":37839,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/10 15:15:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e23.\u0e15.\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:27:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:56 +0700","asset_file_name":"letter2.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/05/31 18:27:16 +0700","id":19241,"asset_file_size":112217,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/12/10 15:14:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e14\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13 \u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e19\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e28\u0e23\u0e35\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:27:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:56 +0700","asset_file_name":"letter1.PDF","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_22 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:46 +0700","id":18556,"asset_file_size":181899,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:59:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_22.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_21 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:45 +0700","id":18555,"asset_file_size":136162,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:58:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_21.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_20 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:44 +0700","id":18554,"asset_file_size":153465,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:58:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_20.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_19 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:43 +0700","id":18553,"asset_file_size":155788,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:58:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_19.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_18 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:43 +0700","id":18552,"asset_file_size":154190,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:58:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_18.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_17 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:42 +0700","id":18551,"asset_file_size":167962,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:57:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_17.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_15 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:41 +0700","id":18550,"asset_file_size":161585,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:57:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_15.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_16 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:41 +0700","id":18549,"asset_file_size":140827,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:56:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_16.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_14 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:40 +0700","id":18548,"asset_file_size":152563,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:56:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_14.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_13 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:39 +0700","id":18547,"asset_file_size":170857,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:55:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_13.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_12 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:38 +0700","id":18546,"asset_file_size":164351,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:55:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_12.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_11 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:38 +0700","id":18545,"asset_file_size":165005,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:55:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_10 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:37 +0700","id":18544,"asset_file_size":156190,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:54:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_10.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_9 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:36 +0700","id":18543,"asset_file_size":146903,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:54:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_9.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_8 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:36 +0700","id":18542,"asset_file_size":142000,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:54:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_8.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_7 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:35 +0700","id":18541,"asset_file_size":142900,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:54:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_6 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:34 +0700","id":18540,"asset_file_size":160966,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:53:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_5 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:34 +0700","id":18539,"asset_file_size":162534,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:53:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:55 +0700","asset_file_name":"061109_5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_4 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:33 +0700","id":18538,"asset_file_size":154729,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:53:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:54 +0700","asset_file_name":"061109_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_3 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:32 +0700","id":18537,"asset_file_size":158336,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:52:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:54 +0700","asset_file_name":"061109_3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_061109_2 {"modified_at":"2011/05/31 18:18:31 +0700","id":18536,"asset_file_size":146113,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/09 16:52:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E6 \u0e1e.\u0e22 2552 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e14\u0e48\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u0e44\u0e1e\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e15\u0e01\u0e38\u0e25 \u003C/div\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":331,"updated_at":"2011/05/31 18:18:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:54 +0700","asset_file_name":"061109_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: