นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Network
Members · Following: 77 · Followed: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_21april2016 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e38\u0e19","asset_updated_at":"2016/04/21 16:04:37 +0700","asset_file_name":"21April2016.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57600,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22947,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/04/21 16:04:37 +0700","modified_at":"2016/04/21 16:04:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 16:04:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_1460900778731 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33 \u0e46 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2016/04/17 21:31:30 +0700","asset_file_name":"1460900778731.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57565,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92177,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/04/17 21:31:30 +0700","modified_at":"2016/04/17 21:31:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 21:31:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_1460900780899 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33 \u0e46 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2016/04/17 21:30:21 +0700","asset_file_name":"1460900780899.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57564,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45260,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/04/17 21:30:21 +0700","modified_at":"2016/04/17 21:30:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 21:30:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_1460900782766 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33 \u0e46 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2016/04/17 21:29:05 +0700","asset_file_name":"1460900782766.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57563,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42549,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/04/17 21:29:05 +0700","modified_at":"2016/04/17 21:29:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 21:29:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_t270912_02c {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e33 \u0e46 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2016/04/17 21:23:53 +0700","asset_file_name":"T270912_02C.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":57562,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58114,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/04/17 21:23:53 +0700","modified_at":"2016/04/17 21:24:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 21:24:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_srinara32-20160417 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_updated_at":"2016/04/17 11:46:03 +0700","asset_file_name":"Srinara32-20160417.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57560,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":222967,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/04/17 11:46:03 +0700","modified_at":"2016/04/17 11:46:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:46:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_srinara31-20160417 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_updated_at":"2016/04/17 11:45:48 +0700","asset_file_name":"Srinara31-20160417.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57559,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47815,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/04/17 11:45:48 +0700","modified_at":"2016/04/17 11:45:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:45:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_srinara30-20160417 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_updated_at":"2016/04/17 11:45:31 +0700","asset_file_name":"Srinara30-20160417.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57558,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":308129,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/04/17 11:45:31 +0700","modified_at":"2016/04/17 11:45:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:45:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_srinara29-20160417 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_updated_at":"2016/04/17 11:45:16 +0700","asset_file_name":"Srinara29-20160417.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57557,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":478227,"media_folder_id":331,"created_at":"2016/04/17 11:45:17 +0700","modified_at":"2016/04/17 11:45:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:45:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: