นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

Main > mali.n

No folder found
  • Small_21april2016 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"21April2016.jpg","created_at":"2016/04/21 16:04:37 +0700","asset_updated_at":"2016/04/21 16:04:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/21 16:04:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e38\u0e19","asset_file_size":22947,"modified_at":"2016/04/21 16:04:40 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57600,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1460900778731 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1460900778731.jpg","created_at":"2016/04/17 21:31:30 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 21:31:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 21:31:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e33 \u0e46 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":92177,"modified_at":"2016/04/17 21:31:33 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57565,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1460900780899 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1460900780899.jpg","created_at":"2016/04/17 21:30:21 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 21:30:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 21:30:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e33 \u0e46 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":45260,"modified_at":"2016/04/17 21:30:26 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57564,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1460900782766 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1460900782766.jpg","created_at":"2016/04/17 21:29:05 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 21:29:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 21:29:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e33 \u0e46 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":42549,"modified_at":"2016/04/17 21:29:08 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57563,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_t270912_02c {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"T270912_02C.gif","created_at":"2016/04/17 21:23:53 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 21:23:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 21:24:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e33 \u0e46 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":58114,"modified_at":"2016/04/17 21:24:01 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57562,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_srinara32-20160417 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara32-20160417.jpg","created_at":"2016/04/17 11:46:03 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:46:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:46:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_file_size":222967,"modified_at":"2016/04/17 11:46:07 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57560,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_srinara31-20160417 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara31-20160417.jpg","created_at":"2016/04/17 11:45:48 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:45:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:45:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_file_size":47815,"modified_at":"2016/04/17 11:45:55 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57559,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_srinara30-20160417 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara30-20160417.jpg","created_at":"2016/04/17 11:45:31 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:45:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:45:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_file_size":308129,"modified_at":"2016/04/17 11:45:38 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57558,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_srinara29-20160417 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara29-20160417.jpg","created_at":"2016/04/17 11:45:17 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:45:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:45:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_file_size":478227,"modified_at":"2016/04/17 11:45:20 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57557,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: