นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_21april2016 {"asset_file_name":"21April2016.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/21 16:04:40 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e38\u0e19","updated_at":"2016/04/21 16:04:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/21 16:04:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22947,"id":57600,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/21 16:04:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1460900778731 {"asset_file_name":"1460900778731.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 21:31:33 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e02\u0e33 \u0e46 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","updated_at":"2016/04/17 21:31:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 21:31:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":92177,"id":57565,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 21:31:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1460900780899 {"asset_file_name":"1460900780899.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 21:30:26 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e02\u0e33 \u0e46 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","updated_at":"2016/04/17 21:30:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 21:30:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45260,"id":57564,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 21:30:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1460900782766 {"asset_file_name":"1460900782766.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 21:29:08 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e02\u0e33 \u0e46 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","updated_at":"2016/04/17 21:29:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 21:29:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":42549,"id":57563,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 21:29:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_t270912_02c {"asset_file_name":"T270912_02C.gif","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 21:24:01 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e02\u0e33 \u0e46 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","updated_at":"2016/04/17 21:24:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2016/04/17 21:23:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58114,"id":57562,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 21:23:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara32-20160417 {"asset_file_name":"Srinara32-20160417.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 11:46:07 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","updated_at":"2016/04/17 11:46:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 11:46:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":222967,"id":57560,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 11:46:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara31-20160417 {"asset_file_name":"Srinara31-20160417.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 11:45:55 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","updated_at":"2016/04/17 11:45:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 11:45:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47815,"id":57559,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 11:45:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara30-20160417 {"asset_file_name":"Srinara30-20160417.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 11:45:38 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","updated_at":"2016/04/17 11:45:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 11:45:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":308129,"id":57558,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 11:45:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_srinara29-20160417 {"asset_file_name":"Srinara29-20160417.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/04/17 11:45:20 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","updated_at":"2016/04/17 11:45:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/04/17 11:45:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":478227,"id":57557,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/04/17 11:45:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: