นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_srinara28-20160417 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara28-20160417.jpg","created_at":"2016/04/17 11:44:58 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:44:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:45:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_file_size":393671,"modified_at":"2016/04/17 11:45:03 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57556,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_srinara27-20160417 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara27-20160417.jpg","created_at":"2016/04/17 11:44:41 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:44:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:44:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_file_size":621574,"modified_at":"2016/04/17 11:44:45 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57555,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_srinara26-20160417 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara26-20160417.jpg","created_at":"2016/04/17 11:44:25 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:44:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:44:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_file_size":246881,"modified_at":"2016/04/17 11:44:28 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57554,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_srinara24-20160417 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara24-20160417.jpg","created_at":"2016/04/17 11:44:06 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:44:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:44:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_file_size":329623,"modified_at":"2016/04/17 11:44:11 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57553,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_srinara22-20160417 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara22-20160417.jpg","created_at":"2016/04/17 11:43:50 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:43:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:43:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_file_size":442708,"modified_at":"2016/04/17 11:43:54 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57552,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_srinara20-20160417 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara20-20160417.jpg","created_at":"2016/04/17 11:43:31 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:43:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:43:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_file_size":354662,"modified_at":"2016/04/17 11:43:37 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57551,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_srinara19-20160417 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara19-20160417.jpg","created_at":"2016/04/17 11:43:13 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:43:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:43:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_file_size":38144,"modified_at":"2016/04/17 11:43:19 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57550,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_srinara18-20160417 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara18-20160417.jpg","created_at":"2016/04/17 11:42:57 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:42:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:43:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_file_size":48266,"modified_at":"2016/04/17 11:43:02 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57549,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_srinara16-20160417 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Srinara16-20160417.jpg","created_at":"2016/04/17 11:42:34 +0700","asset_updated_at":"2016/04/17 11:42:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/04/17 11:42:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 8 \u0e40\u0e21.\u0e22 2559","asset_file_size":404795,"modified_at":"2016/04/17 11:42:40 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57548,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: