นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_12019926_783917085087868_7805564226693732329_n {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"12019926_783917085087868_7805564226693732329_n.jpg","created_at":"2015/10/25 23:29:09 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 23:29:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 23:29:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":100822,"modified_at":"2015/10/25 23:29:15 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55285,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_50 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_50.jpg","created_at":"2015/10/25 22:27:31 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:27:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:27:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":330798,"modified_at":"2015/10/25 22:27:38 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55284,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_49 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_49.jpg","created_at":"2015/10/25 22:26:56 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:27:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":268928,"modified_at":"2015/10/25 22:27:00 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55283,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_48 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_48.jpg","created_at":"2015/10/25 22:17:10 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:17:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:17:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":424358,"modified_at":"2015/10/25 22:17:16 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55282,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_47 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_47.jpg","created_at":"2015/10/25 22:16:46 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:16:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:16:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":395185,"modified_at":"2015/10/25 22:16:49 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55281,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_46 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_46.jpg","created_at":"2015/10/25 22:16:18 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:16:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:16:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":354953,"modified_at":"2015/10/25 22:16:21 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55280,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_45 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_45.jpg","created_at":"2015/10/25 22:15:36 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:15:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:15:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":329326,"modified_at":"2015/10/25 22:15:44 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55279,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_44 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_44.jpg","created_at":"2015/10/25 22:15:05 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:15:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:15:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":350240,"modified_at":"2015/10/25 22:15:11 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55278,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_43 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_43.jpg","created_at":"2015/10/25 22:13:13 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:13:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:13:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":446251,"modified_at":"2015/10/25 22:13:18 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55277,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_42 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_42.jpg","created_at":"2015/10/25 22:12:48 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:12:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:12:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":418732,"modified_at":"2015/10/25 22:12:51 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55276,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_41 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_41.jpg","created_at":"2015/10/25 22:12:14 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:12:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:12:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":397403,"modified_at":"2015/10/25 22:12:19 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55275,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_40 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_40.jpg","created_at":"2015/10/25 22:11:47 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:11:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:11:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":444846,"modified_at":"2015/10/25 22:11:51 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55274,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_39 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_39.jpg","created_at":"2015/10/25 22:11:17 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:11:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:11:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":420188,"modified_at":"2015/10/25 22:11:24 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55273,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_38 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_38.jpg","created_at":"2015/10/25 22:02:46 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:02:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:02:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":414781,"modified_at":"2015/10/25 22:02:49 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55272,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_37 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_37.jpg","created_at":"2015/10/25 22:02:16 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:02:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:02:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":503055,"modified_at":"2015/10/25 22:02:19 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55271,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_36 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_36.jpg","created_at":"2015/10/25 22:01:45 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:01:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:01:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":368465,"modified_at":"2015/10/25 22:01:49 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55270,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_35 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_35.jpg","created_at":"2015/10/25 22:01:20 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:01:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:01:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":426905,"modified_at":"2015/10/25 22:01:27 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55269,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_34 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_34.jpg","created_at":"2015/10/25 22:00:56 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:00:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:00:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":426905,"modified_at":"2015/10/25 22:00:59 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55268,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_33 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_33.jpg","created_at":"2015/10/25 22:00:25 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 22:00:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 22:00:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":460723,"modified_at":"2015/10/25 22:00:32 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55267,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_32 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_32.jpg","created_at":"2015/10/25 21:59:55 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 21:59:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 21:59:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":452229,"modified_at":"2015/10/25 21:59:59 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55266,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_31 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_31.jpg","created_at":"2015/10/25 21:59:18 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 21:59:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 21:59:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":399238,"modified_at":"2015/10/25 21:59:22 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55265,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_30 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_30.jpg","created_at":"2015/10/25 21:57:08 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 21:57:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 21:57:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":420848,"modified_at":"2015/10/25 21:57:14 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55264,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_29 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_29.jpg","created_at":"2015/10/25 21:56:36 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 21:56:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 21:56:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":46376,"modified_at":"2015/10/25 21:56:41 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55263,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_26 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_26.jpg","created_at":"2015/10/25 21:55:50 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 21:55:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 21:55:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":59131,"modified_at":"2015/10/25 21:55:54 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55262,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_25 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_25.jpg","created_at":"2015/10/25 21:55:02 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 21:55:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 21:55:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":44205,"modified_at":"2015/10/25 21:55:06 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55261,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: