นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_monly24oct2015_24 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_24.jpg","created_at":"2015/10/25 21:54:38 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 21:54:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 21:54:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":41593,"modified_at":"2015/10/25 21:54:44 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55260,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_23 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_23.jpg","created_at":"2015/10/25 21:54:16 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 21:54:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 21:54:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":240613,"modified_at":"2015/10/25 21:54:21 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55259,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly24oct2015_22 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly24Oct2015_22.jpg","created_at":"2015/10/25 21:53:52 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 21:53:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 21:53:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":173841,"modified_at":"2015/10/25 21:53:59 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55258,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_21 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_21.jpg","created_at":"2015/10/25 19:47:23 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:47:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:47:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":306951,"modified_at":"2015/10/25 19:47:30 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55257,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_20 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_20.jpg","created_at":"2015/10/25 19:47:03 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:47:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":72904,"modified_at":"2015/10/25 19:47:08 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55256,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_19.jpg","created_at":"2015/10/25 19:46:41 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:46:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:46:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":60218,"modified_at":"2015/10/25 19:46:46 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55255,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_18 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_18.jpg","created_at":"2015/10/25 19:46:09 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:46:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":322140,"modified_at":"2015/10/25 19:46:13 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55254,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_17 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_17.jpg","created_at":"2015/10/25 19:45:47 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:45:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:45:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":304699,"modified_at":"2015/10/25 19:45:50 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55253,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_16 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_16.jpg","created_at":"2015/10/25 19:45:20 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:45:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:45:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":330983,"modified_at":"2015/10/25 19:45:23 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55252,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_15 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_15.jpg","created_at":"2015/10/25 19:44:56 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:44:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:45:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":359519,"modified_at":"2015/10/25 19:45:01 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55251,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_14.jpg","created_at":"2015/10/25 19:44:29 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:44:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:44:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":341734,"modified_at":"2015/10/25 19:44:34 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55250,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_13 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_13.jpg","created_at":"2015/10/25 19:44:07 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:44:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:44:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":362201,"modified_at":"2015/10/25 19:44:12 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55249,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_12.jpg","created_at":"2015/10/25 19:43:44 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:43:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:43:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":387939,"modified_at":"2015/10/25 19:43:49 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55248,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_11.jpg","created_at":"2015/10/25 19:43:23 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:43:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:43:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":293030,"modified_at":"2015/10/25 19:43:27 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55247,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_10.jpg","created_at":"2015/10/25 19:43:02 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:43:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:43:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":230714,"modified_at":"2015/10/25 19:43:05 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55246,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_9.jpg","created_at":"2015/10/25 19:42:38 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:42:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:42:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":326746,"modified_at":"2015/10/25 19:42:42 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55245,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_8 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_8.jpg","created_at":"2015/10/25 19:42:12 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:42:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:42:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":365100,"modified_at":"2015/10/25 19:42:14 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55244,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_7 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_7.jpg","created_at":"2015/10/25 19:41:38 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:41:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:41:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":305538,"modified_at":"2015/10/25 19:41:42 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55243,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_6.jpg","created_at":"2015/10/25 19:41:13 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:41:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:41:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":350622,"modified_at":"2015/10/25 19:41:19 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55242,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_5.jpg","created_at":"2015/10/25 19:40:44 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:40:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:40:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":337726,"modified_at":"2015/10/25 19:40:47 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55241,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_4.jpg","created_at":"2015/10/25 19:40:14 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:40:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:40:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":237014,"modified_at":"2015/10/25 19:40:19 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55240,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_3.jpg","created_at":"2015/10/25 19:39:50 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:39:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:39:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":269859,"modified_at":"2015/10/25 19:39:52 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55239,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_2.jpg","created_at":"2015/10/25 19:39:23 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:39:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:39:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":364248,"modified_at":"2015/10/25 19:39:25 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55238,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monly25oct2015_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"monly25Oct2015_1.jpg","created_at":"2015/10/25 19:38:37 +0700","asset_updated_at":"2015/10/25 19:38:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/25 19:38:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":265568,"modified_at":"2015/10/25 19:38:43 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55237,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_srinara20102015 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"srinara20102015.jpg","created_at":"2015/10/20 09:23:37 +0700","asset_updated_at":"2015/10/20 09:23:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/20 09:23:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 40 \u0e1b\u0e35 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":155786,"modified_at":"2015/10/20 09:23:42 +0700","media_folder_id":331,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55192,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: