นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_547772_550501478333302_755490176_n {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"547772_550501478333302_755490176_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"Bogger of the Month","created_at":"2013/04/09 17:09:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/09 17:09:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/09 17:10:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/09 17:10:05 +0700","id":39316,"asset_file_size":66637}
  • Small_bestblog_2_resize {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Bestblog_2_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 Blogger of the Month","created_at":"2013/04/08 16:42:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/08 16:42:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/08 16:42:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/08 16:42:47 +0700","id":39297,"asset_file_size":294481}
  • Small_bestblog_1_resize {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"BestBlog_1_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 Blogger of the Month","created_at":"2013/04/08 16:42:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/08 16:42:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/08 16:42:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/08 16:42:22 +0700","id":39296,"asset_file_size":304702}
  • Small_original_bestblog2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"original_bestblog2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e15\u0e34\u0e14\u0e14\u0e32\u0e27","created_at":"2013/04/08 16:21:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/08 16:21:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/08 16:23:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/08 16:23:23 +0700","id":39295,"asset_file_size":491138}
  • Small_srinara_aa {"asset_content_type":"image/x-png","asset_file_name":"Srinara_aa.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2013/04/03 14:30:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/03 14:30:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/03 14:30:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/03 14:30:30 +0700","id":39141,"asset_file_size":395296}
  • Small_srinara_a {"asset_content_type":"image/x-png","asset_file_name":"srinara_a.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2013/04/03 14:29:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/03 14:29:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/03 14:29:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/03 14:29:29 +0700","id":39140,"asset_file_size":393728}
  • Small_srinara2_bb {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"srinara2_bb.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2013/04/03 14:28:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/03 14:28:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/03 14:28:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/03 14:28:53 +0700","id":39139,"asset_file_size":185025}
  • Small_484117_3109418351263_1989570041_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"484117_3109418351263_1989570041_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2013/04/02 23:20:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/02 23:20:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/02 23:20:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/02 23:20:14 +0700","id":39127,"asset_file_size":151172}
  • Small_579619_3109418071256_765874234_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"579619_3109418071256_765874234_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":331,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2013/04/02 23:19:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/02 23:19:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/02 23:19:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/02 23:19:32 +0700","id":39126,"asset_file_size":67647}
ขนาดย่อ: