นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

หลัก > mali.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Tiny_kp-icon-4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:18 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:07:13 +0700","created_at":"2008/01/16 23:42:17 +0700","asset_file_name":"kp-icon-4.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3146,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e25\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 15:07:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7193,"group_member_commentable":false}
  • Tiny_kapook_13396 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:07:12 +0700","created_at":"2008/01/16 23:41:36 +0700","asset_file_name":"kapook_13396.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3145,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","modified_at":"2011/05/31 15:07:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":7272,"group_member_commentable":false}
  • Tiny_kapook_28300 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:07:12 +0700","created_at":"2008/01/16 23:40:49 +0700","asset_file_name":"kapook_28300.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3143,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","modified_at":"2011/05/31 15:07:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":5876,"group_member_commentable":false}
  • Tiny_bhby {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:07:11 +0700","created_at":"2008/01/16 23:39:14 +0700","asset_file_name":"bhby.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3142,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 15:07:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":1998,"group_member_commentable":false}
  • Tiny_kapook_8515 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:07:10 +0700","created_at":"2008/01/16 23:28:57 +0700","asset_file_name":"kapook_8515.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3141,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 15:07:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":60856,"group_member_commentable":false}
  • Tiny_scan0003 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:16 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:07:10 +0700","created_at":"2008/01/16 21:50:45 +0700","asset_file_name":"scan0003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3138,"deleted_at":null,"media_folder_id":331,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e22\u0e33\u0e01\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e30\u0e19\u0e49\u0e32","modified_at":"2011/05/31 15:07:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":166281,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: