นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โจโมะน้ำตาล
Ico64
มณียา แซ่เซียง

การจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > maneeya.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_surapong56 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surapong56.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1545,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c","created_at":"2016/08/25 15:33:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/25 15:33:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/25 15:33:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/25 15:33:10 +0700","id":59138,"asset_file_size":171565}
  • Small_surapong56 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surapong56.3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1545,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19","created_at":"2016/08/25 15:24:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/25 15:24:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/25 15:25:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/25 15:25:02 +0700","id":59137,"asset_file_size":133588}
  • Small_dsc_3640 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_3640.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1545,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c7","created_at":"2016/07/27 15:52:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/07/27 15:52:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/27 15:55:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/27 15:55:57 +0700","id":58836,"asset_file_size":111122}
  • Small_dsc_3625 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_3625.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1545,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c6","created_at":"2016/07/27 15:15:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/07/27 15:15:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/27 15:28:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/27 15:28:33 +0700","id":58835,"asset_file_size":93879}
  • Small_dsc_3628 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_3628.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1545,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c5","created_at":"2016/07/27 14:27:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/07/27 14:27:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/27 14:27:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/27 14:27:12 +0700","id":58834,"asset_file_size":113393}
  • Small_111 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"111.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1545,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c5","created_at":"2016/07/27 11:50:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/07/27 11:50:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/27 11:54:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/27 11:54:59 +0700","id":58832,"asset_file_size":82688}
  • Small_dsc_3588 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_3588.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1545,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c2","created_at":"2016/07/27 10:36:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/07/27 10:36:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/27 10:43:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/27 10:43:30 +0700","id":58831,"asset_file_size":102330}
  • Small_page {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1545,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c","created_at":"2016/07/26 15:13:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/07/26 15:13:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/26 15:19:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/26 15:19:20 +0700","id":58823,"asset_file_size":67790}
  • Small_dsc_3612 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_3612.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1545,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c4","created_at":"2016/07/26 10:14:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2016/07/26 10:14:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/27 11:36:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/27 11:36:23 +0700","id":58819,"asset_file_size":86150}
ขนาดย่อ: