นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

manop
Ico64
manop sumphan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Main > manop.s

No folder found
  • Small_resize_251770__09042009111945 {"modified_at":"2011/05/31 19:38:43 +0700","id":27941,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"resize_251770__09042009111945.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:38:43 +0700","media_folder_id":307,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2011/04/12 10:17:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62672}
  • Small_cab-hdmi {"modified_at":"2011/05/31 19:35:44 +0700","id":27347,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cab-hdmi.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:35:44 +0700","media_folder_id":307,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22 HDMI","created_at":"2011/02/23 13:34:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21733}
  • Small_meny {"modified_at":"2011/05/31 19:35:22 +0700","id":27276,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"meny.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:35:22 +0700","media_folder_id":307,"description":"\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e41\u0e17\u0e48\u0e07","created_at":"2011/02/17 11:13:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1921}
  • Small_tv {"modified_at":"2011/05/31 19:34:35 +0700","id":27166,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TV.jpeg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:35 +0700","media_folder_id":307,"description":"\u0e08\u0e32\u0e19\u0e14\u0e32\u0e27\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e21","created_at":"2011/02/09 10:54:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11859}
  • Small_lcd {"modified_at":"2011/05/31 19:34:25 +0700","id":27144,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"LCD.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:34:25 +0700","media_folder_id":307,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e41\u0e15\u0e01\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07 ","created_at":"2011/02/08 10:27:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:02:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15766}
  • {"modified_at":"2011/05/31 18:06:00 +0700","id":17683,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SCAN001.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:06:00 +0700","media_folder_id":307,"description":"\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2009/10/06 15:49:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50636}
  • {"modified_at":"2011/05/31 18:05:58 +0700","id":17682,"commentable":true,"asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"setup.exe","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:58 +0700","media_folder_id":307,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21 Mybuddy","created_at":"2009/10/06 15:48:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28771643}
  • Small_76l {"modified_at":"2011/05/31 17:05:28 +0700","id":12995,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"76L.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:05:28 +0700","media_folder_id":307,"description":"\u003Cp\u003ETV\u003C/p\u003E","created_at":"2009/02/27 11:02:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64506}
Thumbnail Size: