นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มยุรี
Ico64
มยุรี ราชยอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > mayuree.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"AAR.doc","member_only_commentable":false,"media_folder_id":176,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EAAR\u003C/p\u003E","created_at":"2009/07/21 16:12:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:43:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:43:59 +0700","id":16056,"asset_file_size":28672}
  • Small_1231908530 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1231908530.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":176,"visibility":null,"description":"KM","created_at":"2009/01/23 12:48:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:57:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:57:24 +0700","id":12306,"asset_file_size":143841}
  • Small_1231908869 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1231908869.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":176,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e48\u0e32","created_at":"2009/01/23 11:34:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","id":12305,"asset_file_size":133160}
  • Small_1231908220 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1231908220.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":176,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003EHealthy\u003C/p\u003E","created_at":"2009/01/23 11:32:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","id":12304,"asset_file_size":124570}
  • Small_1231904210 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1231904210.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":176,"visibility":null,"description":"Healthy\u0026amp;Beauty","created_at":"2009/01/23 10:36:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:57:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:57:06 +0700","id":12293,"asset_file_size":118976}
  • Small_house {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"house.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":176,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01","created_at":"2008/11/10 15:36:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:36:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:36:47 +0700","id":10952,"asset_file_size":15822}
  • Small_pumpkin_800x600(2) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pumpkin_800x600(2).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":176,"visibility":null,"description":"\u0e1f\u0e31\u0e01\u0e17\u0e2d\u0e07","created_at":"2008/11/10 15:33:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","id":10951,"asset_file_size":21783}
  • Small_p1(2) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1(2).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":176,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e35","created_at":"2008/11/10 15:20:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","id":10950,"asset_file_size":16601}
  • Small_pic054362(1) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic054362(1).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":176,"visibility":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02","created_at":"2008/11/10 15:13:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:52:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:52:07 +0700","id":10949,"asset_file_size":34287}
ขนาดย่อ: