นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มยุรี
Ico64
มยุรี ราชยอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > mayuree.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"AAR.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:43:59 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u003Cp\u003EAAR\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:43:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2009/07/21 16:12:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28672,"id":16056,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1231908530 {"asset_file_name":"1231908530.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:57:24 +0700","media_folder_id":176,"description":"KM","updated_at":"2011/05/31 16:57:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/23 12:48:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":143841,"id":12306,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1231908869 {"asset_file_name":"1231908869.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e48\u0e32","updated_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/23 11:34:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":133160,"id":12305,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1231908220 {"asset_file_name":"1231908220.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u003Cp\u003EHealthy\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/23 11:32:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":124570,"id":12304,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1231904210 {"asset_file_name":"1231904210.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:57:06 +0700","media_folder_id":176,"description":"Healthy\u0026amp;Beauty","updated_at":"2011/05/31 16:57:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/01/23 10:36:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":118976,"id":12293,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_house {"asset_file_name":"house.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:36:47 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01","updated_at":"2011/05/31 16:36:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/10 15:36:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15822,"id":10952,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pumpkin_800x600(2) {"asset_file_name":"pumpkin_800x600(2).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u0e1f\u0e31\u0e01\u0e17\u0e2d\u0e07","updated_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/10 15:33:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21783,"id":10951,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_p1(2) {"asset_file_name":"P1(2).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e35","updated_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/10 15:20:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16601,"id":10950,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pic054362(1) {"asset_file_name":"pic054362(1).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:52:07 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02","updated_at":"2011/06/01 15:52:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/10 15:13:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34287,"id":10949,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: