นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มยุรี
Ico64
มยุรี ราชยอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > mayuree.r

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:43:59 +0700","id":16056,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AAR.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:43:59 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u003Cp\u003EAAR\u003C/p\u003E","created_at":"2009/07/21 16:12:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28672}
 • Tiny_1231908530 {"modified_at":"2011/05/31 16:57:24 +0700","id":12306,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1231908530.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:57:24 +0700","media_folder_id":176,"description":"KM","created_at":"2009/01/23 12:48:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":143841}
 • Tiny_1231908869 {"modified_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","id":12305,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1231908869.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e48\u0e32","created_at":"2009/01/23 11:34:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":133160}
 • Tiny_1231908220 {"modified_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","id":12304,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1231908220.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u003Cp\u003EHealthy\u003C/p\u003E","created_at":"2009/01/23 11:32:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":124570}
 • Tiny_1231904210 {"modified_at":"2011/05/31 16:57:06 +0700","id":12293,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1231904210.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:57:06 +0700","media_folder_id":176,"description":"Healthy\u0026amp;Beauty","created_at":"2009/01/23 10:36:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118976}
 • Tiny_house {"modified_at":"2011/05/31 16:36:47 +0700","id":10952,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"house.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:36:47 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01","created_at":"2008/11/10 15:36:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15822}
 • Tiny_pumpkin_800x600(2) {"modified_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","id":10951,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pumpkin_800x600(2).jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u0e1f\u0e31\u0e01\u0e17\u0e2d\u0e07","created_at":"2008/11/10 15:33:18 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21783}
 • Tiny_p1(2) {"modified_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","id":10950,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"P1(2).jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e35","created_at":"2008/11/10 15:20:13 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16601}
 • Tiny_pic054362(1) {"modified_at":"2011/06/01 15:52:07 +0700","id":10949,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pic054362(1).jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:07 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02","created_at":"2008/11/10 15:13:47 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34287}
 • {"modified_at":"2008/11/10 11:29:17 +0700","id":10946,"commentable":true,"asset_content_type":"text/html","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"website SCKM.htm","asset_processing":null,"updated_at":"2008/11/10 11:29:17 +0700","media_folder_id":176,"description":"website SCKM","created_at":"2008/11/10 11:29:17 +0700","asset_updated_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_size":null}
 • {"modified_at":"2011/05/31 16:35:18 +0700","id":10806,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Such_a_beatiful_story_Thai.pps","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:18 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2008/11/05 13:57:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3993600}
 • Tiny_pic029953 {"modified_at":"2011/05/31 16:30:40 +0700","id":10575,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pic029953.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:40 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02","created_at":"2008/10/30 12:47:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":173886}
 • Tiny_kif_2818 {"modified_at":"2011/05/31 16:30:38 +0700","id":10573,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"KIF_2818.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:38 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/10/30 08:23:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":649205}
 • Tiny_kif_1836 {"modified_at":"2011/05/31 16:30:07 +0700","id":10522,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"KIF_1836.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:07 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e38\u0e49\u0e07\u0e01\u0e34\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u003C/p\u003E","created_at":"2008/10/29 16:42:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":573786}
 • {"modified_at":"2011/05/31 16:29:52 +0700","id":10500,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"analysis.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:52 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u0e1a\u0e17\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c","created_at":"2008/10/29 08:27:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36864}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:48:55 +0700","id":9533,"commentable":true,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ADintrend2908_\u0e2a\u0e2a\u0e2a[1].wmv","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:48:55 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/22 13:09:24 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6470840}
 • {"modified_at":"2011/05/31 16:13:41 +0700","id":9423,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fa_PSUV2.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:13:41 +0700","media_folder_id":176,"description":"\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01","created_at":"2008/09/17 11:00:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1904249}
ขนาดย่อ: