นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มยุรี
Ico64
มยุรี ราชยอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > mayuree.r

No folder found
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"text/html","asset_file_name":"website SCKM.htm","created_at":"2008/11/10 11:29:17 +0700","asset_updated_at":null,"asset_processing":null,"updated_at":"2008/11/10 11:29:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"website SCKM","asset_file_size":null,"modified_at":"2008/11/10 11:29:17 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10946,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"Such_a_beatiful_story_Thai.pps","created_at":"2008/11/05 13:57:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:35:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e21\u003C/p\u003E","asset_file_size":3993600,"modified_at":"2011/05/31 16:35:18 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10806,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pic029953 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic029953.jpg","created_at":"2008/10/30 12:47:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02","asset_file_size":173886,"modified_at":"2011/05/31 16:30:40 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10575,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kif_2818 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KIF_2818.JPG","created_at":"2008/10/30 08:23:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":649205,"modified_at":"2011/05/31 16:30:38 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10573,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kif_1836 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"KIF_1836.JPG","created_at":"2008/10/29 16:42:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:30:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e38\u0e49\u0e07\u0e01\u0e34\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u003C/p\u003E","asset_file_size":573786,"modified_at":"2011/05/31 16:30:07 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10522,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"analysis.doc","created_at":"2008/10/29 08:27:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:29:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e17\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c","asset_file_size":36864,"modified_at":"2011/05/31 16:29:52 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10500,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","asset_file_name":"ADintrend2908_\u0e2a\u0e2a\u0e2a[1].wmv","created_at":"2008/09/22 13:09:24 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:48:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02\u003C/p\u003E","asset_file_size":6470840,"modified_at":"2011/06/01 15:48:55 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":9533,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"Fa_PSUV2.pdf","created_at":"2008/09/17 11:00:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:13:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01","asset_file_size":1904249,"modified_at":"2011/05/31 16:13:41 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":9423,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: