นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มยุรี
Ico64
มยุรี ราชยอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > mayuree.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"AAR.doc","created_at":"2009/07/21 16:12:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:43:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003EAAR\u003C/p\u003E","asset_file_size":28672,"modified_at":"2011/05/31 17:43:59 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16056,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1231908530 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1231908530.jpg","created_at":"2009/01/23 12:48:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:57:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"KM","asset_file_size":143841,"modified_at":"2011/05/31 16:57:24 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12306,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1231908869 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1231908869.jpg","created_at":"2009/01/23 11:34:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e48\u0e32","asset_file_size":133160,"modified_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12305,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1231908220 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1231908220.jpg","created_at":"2009/01/23 11:32:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003EHealthy\u003C/p\u003E","asset_file_size":124570,"modified_at":"2011/05/31 16:57:23 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12304,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1231904210 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1231904210.jpg","created_at":"2009/01/23 10:36:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:57:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Healthy\u0026amp;Beauty","asset_file_size":118976,"modified_at":"2011/05/31 16:57:06 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12293,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_house {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"house.jpg","created_at":"2008/11/10 15:36:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:36:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01","asset_file_size":15822,"modified_at":"2011/05/31 16:36:47 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10952,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pumpkin_800x600(2) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pumpkin_800x600(2).jpg","created_at":"2008/11/10 15:33:18 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1f\u0e31\u0e01\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":21783,"modified_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10951,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_p1(2) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1(2).jpg","created_at":"2008/11/10 15:20:13 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e35","asset_file_size":16601,"modified_at":"2011/06/01 15:52:08 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10950,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pic054362(1) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic054362(1).jpg","created_at":"2008/11/10 15:13:47 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:52:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02","asset_file_size":34287,"modified_at":"2011/06/01 15:52:07 +0700","media_folder_id":176,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":10949,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: