นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MoN_Takan
Ico64
นางสาว มนทกานต์ จุฑานันท์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > montakan.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_egg {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/13 08:50:46 +0700","updated_at":"2013/06/13 08:50:50 +0700","created_at":"2013/06/13 08:50:46 +0700","asset_file_name":"egg.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40559,"deleted_at":null,"media_folder_id":1456,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"1458","modified_at":"2013/06/13 08:50:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":150065,"group_member_commentable":false}
  • Small_stomach {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/04 08:42:00 +0700","updated_at":"2013/06/04 08:42:07 +0700","created_at":"2013/06/04 08:42:00 +0700","asset_file_name":"stomach.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40349,"deleted_at":null,"media_folder_id":1456,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"1589","modified_at":"2013/06/04 08:42:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":35311,"group_member_commentable":false}
  • Small_money {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/06/18 14:18:57 +0700","updated_at":"2013/06/18 14:18:58 +0700","created_at":"2013/05/27 15:27:38 +0700","asset_file_name":"money.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":40084,"deleted_at":null,"media_folder_id":1456,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"5943","modified_at":"2013/06/18 14:18:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":35232,"group_member_commentable":false}
  • Small_card {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/05/20 16:26:35 +0700","updated_at":"2013/05/20 16:26:40 +0700","created_at":"2013/05/20 16:26:35 +0700","asset_file_name":"card.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39957,"deleted_at":null,"media_folder_id":1456,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"4956","modified_at":"2013/05/20 16:26:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":94832,"group_member_commentable":false}
  • Small_chill01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/05/14 15:44:20 +0700","updated_at":"2013/05/14 15:44:26 +0700","created_at":"2013/05/14 15:44:21 +0700","asset_file_name":"Chill01.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39851,"deleted_at":null,"media_folder_id":1456,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"1479","modified_at":"2013/05/14 15:44:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":123078,"group_member_commentable":false}
  • Small_organ {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/05/07 13:57:42 +0700","updated_at":"2013/05/07 13:57:44 +0700","created_at":"2013/05/07 13:57:42 +0700","asset_file_name":"organ.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39749,"deleted_at":null,"media_folder_id":1456,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"organ1","modified_at":"2013/05/07 13:57:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":76786,"group_member_commentable":false}
  • Small_image_1367211812094674 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/04/29 12:08:40 +0700","updated_at":"2013/04/29 12:08:42 +0700","created_at":"2013/04/29 12:08:40 +0700","asset_file_name":"image_1367211812094674.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39638,"deleted_at":null,"media_folder_id":1456,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"1427","modified_at":"2013/04/29 12:08:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":66300,"group_member_commentable":false}
  • Small_image_1367211812094653 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/04/29 12:07:42 +0700","updated_at":"2013/04/29 12:07:44 +0700","created_at":"2013/04/29 12:07:42 +0700","asset_file_name":"image_1367211812094653.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39637,"deleted_at":null,"media_folder_id":1456,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"1426","modified_at":"2013/04/29 12:07:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":101372,"group_member_commentable":false}
  • Small_image_1367211812094610 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2013/04/29 12:06:43 +0700","updated_at":"2013/04/29 12:06:46 +0700","created_at":"2013/04/29 12:06:43 +0700","asset_file_name":"image_1367211812094610.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":39636,"deleted_at":null,"media_folder_id":1456,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"1425","modified_at":"2013/04/29 12:06:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":57379,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: