นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MoN_Takan
Ico64
นางสาว มนทกานต์ จุฑานันท์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > montakan.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_egg {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"egg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1456,"visibility":2,"description":"1458","created_at":"2013/06/13 08:50:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/13 08:50:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/13 08:50:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/13 08:50:50 +0700","id":40559,"asset_file_size":150065}
  • Small_stomach {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"stomach.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1456,"visibility":2,"description":"1589","created_at":"2013/06/04 08:42:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/04 08:42:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/04 08:42:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/04 08:42:07 +0700","id":40349,"asset_file_size":35311}
  • Small_money {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"money.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1456,"visibility":2,"description":"5943","created_at":"2013/05/27 15:27:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/18 14:18:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/18 14:18:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/18 14:18:58 +0700","id":40084,"asset_file_size":35232}
  • Small_card {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"card.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1456,"visibility":2,"description":"4956","created_at":"2013/05/20 16:26:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/05/20 16:26:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/20 16:26:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/20 16:26:40 +0700","id":39957,"asset_file_size":94832}
  • Small_chill01 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Chill01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1456,"visibility":2,"description":"1479","created_at":"2013/05/14 15:44:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/05/14 15:44:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/14 15:44:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/14 15:44:26 +0700","id":39851,"asset_file_size":123078}
  • Small_organ {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"organ.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1456,"visibility":2,"description":"organ1","created_at":"2013/05/07 13:57:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/05/07 13:57:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/07 13:57:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/07 13:57:44 +0700","id":39749,"asset_file_size":76786}
  • Small_image_1367211812094674 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"image_1367211812094674.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1456,"visibility":2,"description":"1427","created_at":"2013/04/29 12:08:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/29 12:08:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/29 12:08:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/29 12:08:42 +0700","id":39638,"asset_file_size":66300}
  • Small_image_1367211812094653 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"image_1367211812094653.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1456,"visibility":2,"description":"1426","created_at":"2013/04/29 12:07:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/29 12:07:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/29 12:07:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/29 12:07:44 +0700","id":39637,"asset_file_size":101372}
  • Small_image_1367211812094610 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"image_1367211812094610.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1456,"visibility":2,"description":"1425","created_at":"2013/04/29 12:06:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/29 12:06:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/29 12:06:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/29 12:06:46 +0700","id":39636,"asset_file_size":57379}
ขนาดย่อ: