นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MK
Ico64
Montep Kiatweerasakul
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > montep.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_3281 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_3281.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":308,"visibility":2,"description":"Sold Laser Target","created_at":"2016/03/05 00:13:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/05 00:13:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/05 00:13:41 +0700","member_only_readable":true,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/05 00:13:41 +0700","id":56999,"asset_file_size":228632}
  • Small_img_2775 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2775.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":308,"visibility":2,"description":"Waterbath","created_at":"2015/11/10 22:07:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/10 22:07:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/10 22:07:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/10 22:07:26 +0700","id":55438,"asset_file_size":200913}
  • Small_img_2580 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_2580.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":308,"visibility":2,"description":"YSI","created_at":"2015/09/21 01:52:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/21 01:52:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/21 01:52:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/21 01:52:17 +0700","id":54888,"asset_file_size":145586}
  • Small_img_2575 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_2575.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":308,"visibility":2,"description":"YSI","created_at":"2015/09/21 01:51:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/21 01:51:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/21 01:51:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/21 01:51:35 +0700","id":54887,"asset_file_size":104530}
  • Small_img_2570 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_2570.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":308,"visibility":2,"description":"YSI","created_at":"2015/09/21 01:50:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/21 01:50:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/21 01:50:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/21 01:50:53 +0700","id":54886,"asset_file_size":104070}
  • Small_img_2578 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_2578.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":308,"visibility":2,"description":"YSI","created_at":"2015/09/21 01:49:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/21 01:49:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/21 01:50:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/21 01:50:01 +0700","id":54885,"asset_file_size":172567}
  • Small_img_2577 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_2577.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":308,"visibility":2,"description":"YSI","created_at":"2015/09/21 01:49:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/21 01:49:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/21 01:49:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/21 01:49:14 +0700","id":54884,"asset_file_size":178967}
  • Small_img_2576 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_2576.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":308,"visibility":2,"description":"YSI","created_at":"2015/09/21 01:48:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/21 01:48:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/21 01:48:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/21 01:48:32 +0700","id":54883,"asset_file_size":179844}
  • Small_img_2585 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"IMG_2585.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":308,"visibility":2,"description":"YSI","created_at":"2015/09/21 01:47:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/09/21 01:47:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/09/21 01:47:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/09/21 01:47:35 +0700","id":54882,"asset_file_size":182735}
ขนาดย่อ: