นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MK
Ico64
Montep Kiatweerasakul
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > montep.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_vr2 {"description":"VR2","asset_updated_at":"2015/01/11 23:44:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":50326,"deleted_at":null,"created_at":"2015/01/11 23:44:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"VR2.JPG","updated_at":"2015/01/11 23:44:56 +0700","modified_at":"2015/01/11 23:44:56 +0700","media_folder_id":308,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":149341,"last_commented_at":null}
  • Small_vr5 {"description":"VR5","asset_updated_at":"2015/01/11 23:43:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":50325,"deleted_at":null,"created_at":"2015/01/11 23:43:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"VR5.JPG","updated_at":"2015/01/11 23:43:10 +0700","modified_at":"2015/01/11 23:43:10 +0700","media_folder_id":308,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":134499,"last_commented_at":null}
  • Small_display4 {"description":"Display4","asset_updated_at":"2015/01/11 23:41:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":50324,"deleted_at":null,"created_at":"2015/01/11 23:41:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Display4.JPG","updated_at":"2015/01/11 23:41:40 +0700","modified_at":"2015/01/11 23:41:40 +0700","media_folder_id":308,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":84510,"last_commented_at":null}
  • Small_display2 {"description":"Display2","asset_updated_at":"2015/01/11 23:40:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":50323,"deleted_at":null,"created_at":"2015/01/11 23:40:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Display2.JPG","updated_at":"2015/01/11 23:40:36 +0700","modified_at":"2015/01/11 23:40:36 +0700","media_folder_id":308,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":87705,"last_commented_at":null}
  • Small_oileffect0 {"description":"Oil effect","asset_updated_at":"2014/12/22 00:46:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":49932,"deleted_at":null,"created_at":"2014/12/22 00:46:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Oileffect0.jpg","updated_at":"2014/12/22 00:46:03 +0700","modified_at":"2014/12/22 00:46:03 +0700","media_folder_id":308,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":49517,"last_commented_at":null}
  • Small_rswitch1 {"description":"W202SW2","asset_updated_at":"2014/12/22 00:44:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":49931,"deleted_at":null,"created_at":"2014/12/22 00:44:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Rswitch1.JPG","updated_at":"2014/12/22 00:44:21 +0700","modified_at":"2014/12/22 00:44:21 +0700","media_folder_id":308,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":97559,"last_commented_at":null}
  • Small_rswitch2 {"description":"W202SW1","asset_updated_at":"2014/12/22 00:43:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":49930,"deleted_at":null,"created_at":"2014/12/22 00:43:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Rswitch2.JPG","updated_at":"2014/12/22 00:43:29 +0700","modified_at":"2014/12/22 00:43:29 +0700","media_folder_id":308,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":120522,"last_commented_at":null}
  • Small_adhesiveremover {"description":"Adhesive Remover","asset_updated_at":"2014/12/14 20:27:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":49834,"deleted_at":null,"created_at":"2014/12/14 20:27:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AdhesiveRemover.JPG","updated_at":"2014/12/14 20:27:50 +0700","modified_at":"2014/12/14 20:27:50 +0700","media_folder_id":308,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":99574,"last_commented_at":null}
  • Small_img1535 {"description":"Sslope","asset_updated_at":"2014/12/10 21:58:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":49802,"deleted_at":null,"created_at":"2014/12/10 21:58:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG1535.JPG","updated_at":"2014/12/10 21:58:23 +0700","modified_at":"2014/12/10 21:58:23 +0700","media_folder_id":308,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":108853,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: