นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MK
Ico64
Montep Kiatweerasakul
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > montep.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img1537 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG1537.JPG","created_at":"2014/12/10 21:56:52 +0700","asset_updated_at":"2014/12/10 21:56:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/10 21:56:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"L","asset_file_size":78047,"modified_at":"2014/12/10 21:56:57 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49801,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_slope {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Slope.jpg","created_at":"2014/12/07 11:43:53 +0700","asset_updated_at":"2014/12/07 11:43:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/07 11:43:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Slope","asset_file_size":16199,"modified_at":"2014/12/07 11:43:56 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49748,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pressuresensor {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"PressureSensor.JPG","created_at":"2014/12/02 03:37:23 +0700","asset_updated_at":"2014/12/02 03:37:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/02 03:37:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Pressure sensor","asset_file_size":104423,"modified_at":"2014/12/02 03:37:26 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49550,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_threadsealant {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ThreadSealant.JPG","created_at":"2014/12/02 03:36:00 +0700","asset_updated_at":"2014/12/02 03:36:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/02 03:36:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Thread sealant","asset_file_size":115563,"modified_at":"2014/12/02 03:36:04 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49549,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_sawblade {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Sawblade.JPG","created_at":"2014/11/21 21:27:30 +0700","asset_updated_at":"2014/11/21 21:27:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/21 21:27:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Saw blade","asset_file_size":128992,"modified_at":"2014/11/21 21:27:35 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49451,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bikeregcct {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Bikeregcct.jpg","created_at":"2014/08/31 17:10:06 +0700","asset_updated_at":"2014/08/31 17:10:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/31 17:10:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Bikeregcct","asset_file_size":17690,"modified_at":"2014/08/31 17:10:15 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48304,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bikereg34 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Bikereg34.jpg","created_at":"2014/08/31 17:08:56 +0700","asset_updated_at":"2014/08/31 17:08:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/31 17:09:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Bikeregchk2","asset_file_size":212819,"modified_at":"2014/08/31 17:09:03 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48303,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bikereg12 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Bikereg12.jpg","created_at":"2014/08/31 17:07:58 +0700","asset_updated_at":"2014/08/31 17:07:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/31 17:08:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Bikeregchk1","asset_file_size":222434,"modified_at":"2014/08/31 17:08:06 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48302,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fluke1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Fluke1.JPG","created_at":"2014/08/30 02:42:25 +0700","asset_updated_at":"2014/08/30 02:42:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/30 02:42:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Fluke 79","asset_file_size":194702,"modified_at":"2014/08/30 02:42:37 +0700","media_folder_id":308,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48238,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: