นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MK
Ico64
Montep Kiatweerasakul
อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > montep.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_beckman2 {"description":"Beckman2","asset_updated_at":"2014/06/01 22:09:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":46838,"deleted_at":null,"created_at":"2014/06/01 22:09:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Beckman2.JPG","updated_at":"2014/06/01 22:09:44 +0700","modified_at":"2014/06/01 22:09:44 +0700","media_folder_id":308,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":104854,"last_commented_at":null}
  • Small_newengine {"description":"Engine1","asset_updated_at":"2014/05/14 06:49:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":46628,"deleted_at":null,"created_at":"2014/05/14 06:49:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"NewEngine.jpg","updated_at":"2014/05/14 07:03:23 +0700","modified_at":"2014/05/14 07:03:23 +0700","media_folder_id":308,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":50989,"last_commented_at":null}
  • Small_engine5 {"description":"Engine2","asset_updated_at":"2014/05/14 06:41:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":46627,"deleted_at":null,"created_at":"2014/05/14 06:41:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Engine5.JPG","updated_at":"2014/05/14 07:03:16 +0700","modified_at":"2014/05/14 07:03:16 +0700","media_folder_id":308,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":102095,"last_commented_at":null}
  • Small_pipe2 {"description":"Pipe1","asset_updated_at":"2014/04/13 15:32:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":46069,"deleted_at":null,"created_at":"2014/04/13 15:32:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Pipe2.JPG","updated_at":"2014/04/13 16:03:27 +0700","modified_at":"2014/04/13 16:03:27 +0700","media_folder_id":308,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":120517,"last_commented_at":null}
  • Small_pipe4 {"description":"Pipe2","asset_updated_at":"2014/04/13 15:30:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":46068,"deleted_at":null,"created_at":"2014/04/13 15:30:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pipe4.JPG","updated_at":"2014/04/13 16:03:23 +0700","modified_at":"2014/04/13 16:03:23 +0700","media_folder_id":308,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":125812,"last_commented_at":null}
  • Small_sigmakbd5 {"description":"SIGMAKBD","asset_updated_at":"2014/03/31 07:31:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45810,"deleted_at":null,"created_at":"2014/03/31 07:31:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"SigmaKBD5.jpg","updated_at":"2014/03/31 07:32:01 +0700","modified_at":"2014/03/31 07:32:01 +0700","media_folder_id":308,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":33356,"last_commented_at":null}
  • Small_kbd2 {"description":"KeypadPCB","asset_updated_at":"2014/03/31 07:03:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45809,"deleted_at":null,"created_at":"2014/03/31 07:03:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"KBD2.JPG","updated_at":"2014/03/31 07:05:33 +0700","modified_at":"2014/03/31 07:05:33 +0700","media_folder_id":308,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":154105,"last_commented_at":null}
  • Small_kbdcct {"description":"KBDcct","asset_updated_at":"2014/03/31 07:02:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":45808,"deleted_at":null,"created_at":"2014/03/31 07:02:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"KBDcct.jpg","updated_at":"2014/03/31 07:05:26 +0700","modified_at":"2014/03/31 07:05:26 +0700","media_folder_id":308,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":62213,"last_commented_at":null}
  • Small_inductionmotor {"description":"Induction motor","asset_updated_at":"2014/03/18 10:18:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/x-png","member_only_readable":false,"id":45515,"deleted_at":null,"created_at":"2014/03/18 10:18:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"InductionMotor.png","updated_at":"2014/03/18 10:18:23 +0700","modified_at":"2014/03/18 10:18:23 +0700","media_folder_id":308,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":2192,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: