นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้องปาย
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > nantida.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc_7941 {"modified_at":"2015/08/11 16:15:07 +0700","id":54264,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_7941.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/11 16:15:07 +0700","media_folder_id":1227,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2015/08/11 16:15:00 +0700","asset_updated_at":"2015/08/11 16:15:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":226874}
  • Small_epg14 {"modified_at":"2015/02/10 15:00:13 +0700","id":51018,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"epg14.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/10 15:00:13 +0700","media_folder_id":1227,"description":"egp14","created_at":"2015/02/10 15:00:11 +0700","asset_updated_at":"2015/02/10 15:00:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94509}
  • Small_epg13 {"modified_at":"2015/02/10 14:59:46 +0700","id":51017,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"epg13.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/10 14:59:46 +0700","media_folder_id":1227,"description":"egp13","created_at":"2015/02/10 14:59:44 +0700","asset_updated_at":"2015/02/10 14:59:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90894}
  • Small_epg12 {"modified_at":"2015/02/10 14:59:24 +0700","id":51016,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"epg12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/10 14:59:24 +0700","media_folder_id":1227,"description":"egp12","created_at":"2015/02/10 14:59:18 +0700","asset_updated_at":"2015/02/10 14:59:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81166}
  • Small_epg11 {"modified_at":"2015/02/10 14:58:56 +0700","id":51015,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"epg11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/10 14:58:56 +0700","media_folder_id":1227,"description":"egp11","created_at":"2015/02/10 14:58:52 +0700","asset_updated_at":"2015/02/10 14:58:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112383}
  • Small_epg10 {"modified_at":"2015/02/10 14:58:28 +0700","id":51014,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"epg10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/10 14:58:28 +0700","media_folder_id":1227,"description":"egp10","created_at":"2015/02/10 14:58:25 +0700","asset_updated_at":"2015/02/10 14:58:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80768}
  • Small_epg9 {"modified_at":"2015/02/10 14:57:52 +0700","id":51013,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"epg9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/10 14:57:52 +0700","media_folder_id":1227,"description":"egp9","created_at":"2015/02/10 14:57:46 +0700","asset_updated_at":"2015/02/10 14:57:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":86848}
  • Small_epg8 {"modified_at":"2015/02/10 14:57:14 +0700","id":51012,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"epg8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/10 14:57:14 +0700","media_folder_id":1227,"description":"egp8","created_at":"2015/02/10 14:57:10 +0700","asset_updated_at":"2015/02/10 14:57:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98600}
  • Small_epg7 {"modified_at":"2015/02/10 14:55:45 +0700","id":51011,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"epg7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/10 14:55:45 +0700","media_folder_id":1227,"description":"egp7","created_at":"2015/02/10 14:55:41 +0700","asset_updated_at":"2015/02/10 14:55:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":71163}
ขนาดย่อ: