นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_methi2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"methi2.jpg","created_at":"2011/03/24 12:49:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:37:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3 \u0e41\u0e2a\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","asset_file_size":41635,"modified_at":"2011/05/31 19:37:12 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27740,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_m2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"M2.jpg","created_at":"2011/03/24 12:42:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:37:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":115258,"modified_at":"2011/05/31 19:37:12 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27739,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_เมธี1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e40\u0e21\u0e18\u0e351.jpg","created_at":"2011/03/24 12:41:21 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:49:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":52696,"modified_at":"2011/06/01 16:49:03 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27738,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_img_6817_resize {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_6817_resize.jpg","created_at":"2011/03/24 12:36:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:37:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cspan style=\"line-height: 115%; font-family: \u0026#39;Cordia New\u0026#39;,\u0026#39;sans-serif\u0026#39;; font-size: 16pt\"\u003E\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e21\u0e18\u0e35\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e34\u0e0a \u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15 \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 300,000 \u0e1a\u0e32\u0e17 \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e19\u0e32\u0e22\u0e15\u0e23\u0e35\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e14\u0e0a\u0e32 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15 \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19 \u0e13 \u0e28\u0e32\u0e25\u0e32\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15\u003C/span\u003E","asset_file_size":501810,"modified_at":"2011/05/31 19:37:11 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27737,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_n_daman {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"N_daman.jpg","created_at":"2010/11/10 15:52:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:25:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":156634,"modified_at":"2011/05/31 19:25:54 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":25787,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_พรมเทพ {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e1e\u0e23\u0e21\u0e40\u0e17\u0e1e.jpg","created_at":"2009/11/13 16:56:14 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":59517,"modified_at":"2011/06/01 16:37:31 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18688,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_a3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A3.jpg","created_at":"2009/11/13 16:54:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:20:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e27\u0e0a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e0a\u0e32\u0e22 \u0026quot;\u0e1a\u0e38\u0e4a\u0e04\u0026quot;","asset_file_size":50175,"modified_at":"2011/05/31 18:20:57 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18687,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ไร้พุง {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e44\u0e23\u0e49\u0e1e\u0e38\u0e07.jpg","created_at":"2009/11/13 16:43:31 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e23\u0e49\u0e1e\u0e38\u0e07\u003C/p\u003E","asset_file_size":107361,"modified_at":"2011/06/01 16:37:30 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18686,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_กล้วยหอม {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e2d\u0e21.jpg","created_at":"2009/07/23 22:23:14 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e2d\u0e21","asset_file_size":3363,"modified_at":"2011/06/01 16:33:55 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16093,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_กล้วย {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22.jpg","created_at":"2009/07/23 22:22:04 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22","asset_file_size":1851,"modified_at":"2011/06/01 16:33:55 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16092,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_images1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"images1.jpg","created_at":"2009/07/21 12:28:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:43:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2d\u0e49\u0e27\u0e191","asset_file_size":2009,"modified_at":"2011/05/31 17:43:59 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16055,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_images {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"images.jpg","created_at":"2009/07/21 12:27:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:43:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2d\u0e49\u0e27\u0e19","asset_file_size":1939,"modified_at":"2011/05/31 17:43:58 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16054,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_อ้วนมะ {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2d\u0e49\u0e27\u0e19\u0e21\u0e30.jpg","created_at":"2009/07/19 16:11:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e49\u0e27\u0e19","asset_file_size":45558,"modified_at":"2011/06/01 16:33:53 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16038,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_helth_9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"helth_9.jpg","created_at":"2009/07/19 14:04:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:43:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19","asset_file_size":22996,"modified_at":"2011/05/31 17:43:38 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16034,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_เข่า {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e40\u0e02\u0e48\u0e32.jpg","created_at":"2009/07/19 13:58:43 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e02\u0e48\u0e32","asset_file_size":3072,"modified_at":"2011/06/01 16:33:53 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16033,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ปิดไฟพิชิตโลกร้อน {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e42\u0e25\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19.gif","created_at":"2008/08/01 13:05:58 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:44:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e14\u0e27\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e19\u0e34\u0e14 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e42\u0e25\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":20968,"modified_at":"2011/06/01 15:44:01 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":8140,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_izjgvn392249-03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"IZjGVn392249-03.gif","created_at":"2008/05/23 14:04:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u003C/p\u003E","asset_file_size":54173,"modified_at":"2011/05/31 15:45:11 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6687,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lovena {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"loveNa.gif","created_at":"2008/05/22 15:14:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:44:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/06/12 21:39:22 +0700","description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e19\u0e30\u0e08\u0e38\u0e4a\u0e1a\u0e46","asset_file_size":133406,"modified_at":"2011/05/31 15:44:53 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6664,"comment_counter":1,"commentable":true}
 • Tiny_mou2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MOU2.jpg","created_at":"2008/05/16 16:13:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 MOU","asset_file_size":207401,"modified_at":"2011/05/31 15:43:49 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6543,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mou1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MOU1.jpg","created_at":"2008/05/16 16:13:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 MOU \u0e01\u0e4d\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e38\u0e19\u0e34\u0e22\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u003C/p\u003E","asset_file_size":251471,"modified_at":"2011/05/31 15:43:48 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6542,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bigcleaning {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bigCleaning.jpg","created_at":"2008/04/15 21:55:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:35:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e23\u0e07\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e43\u0e08 \u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e21 \u0e01\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22","asset_file_size":460598,"modified_at":"2011/05/31 15:35:23 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5756,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_สงกรานต์2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c2.jpg","created_at":"2008/04/09 17:34:08 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:37:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e14\u0e33\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e01\u0e31\u0e19","asset_file_size":127956,"modified_at":"2011/06/01 15:37:41 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5657,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_k1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k1.jpg","created_at":"2008/04/03 13:42:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e071","asset_file_size":74591,"modified_at":"2011/05/31 15:33:35 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5583,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_k10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k10.jpg","created_at":"2008/04/03 13:32:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e0710\u003C/p\u003E","asset_file_size":60203,"modified_at":"2011/05/31 15:33:34 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5580,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_k9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k9.jpg","created_at":"2008/04/03 13:31:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e079","asset_file_size":66906,"modified_at":"2011/05/31 15:33:34 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5579,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: