นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ละวะ4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e25\u0e30\u0e27\u0e304.jpg","created_at":"2008/01/21 10:42:19 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e30\u0e27\u0e304","asset_file_size":49716,"modified_at":"2011/06/01 15:35:07 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3318,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ละวะ3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e25\u0e30\u0e27\u0e303.jpg","created_at":"2008/01/21 10:41:44 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e30\u0e27\u0e303","asset_file_size":51127,"modified_at":"2011/06/01 15:35:07 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3317,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ละวะ2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e25\u0e30\u0e27\u0e302.jpg","created_at":"2008/01/21 10:41:08 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e30\u0e27\u0e302\u003C/p\u003E","asset_file_size":49086,"modified_at":"2011/06/01 15:35:07 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3316,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ละวะ1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e25\u0e30\u0e27\u0e301.jpg","created_at":"2008/01/21 10:40:30 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e30\u0e27\u0e30","asset_file_size":73590,"modified_at":"2011/06/01 15:35:06 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3315,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_น้ำผึ้ง {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e07.jpg","created_at":"2008/01/16 17:19:49 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e072","asset_file_size":2554,"modified_at":"2011/06/01 15:34:42 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3123,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_น้ำผึ้ง2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e072.jpg","created_at":"2008/01/16 17:19:02 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e071","asset_file_size":10868,"modified_at":"2011/06/01 15:34:42 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3122,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_มะขามเปียก {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e21\u0e30\u0e02\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e22\u0e01.jpg","created_at":"2008/01/15 18:41:32 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e30\u0e02\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e22\u0e01","asset_file_size":2698,"modified_at":"2011/06/01 15:34:42 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3095,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_f029 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"f029.jpg","created_at":"2008/01/14 19:53:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e38\u0e4b\u0e21\u0e08\u0e34\u0e48\u0e21","asset_file_size":13548,"modified_at":"2011/05/31 15:06:35 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3062,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_col03161150p1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"col03161150p1.jpg","created_at":"2008/01/14 17:27:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e01\u0e07\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e14\u0e34\u0e1a","asset_file_size":16597,"modified_at":"2011/05/31 15:06:34 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3061,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: