นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_หมู3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2b\u0e21\u0e393.jpg","created_at":"2007/12/26 10:28:25 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e393","asset_file_size":61817,"modified_at":"2011/06/01 15:34:04 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2296,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_หมู2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2b\u0e21\u0e392.jpg","created_at":"2007/12/26 10:28:00 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e392\u003C/p\u003E","asset_file_size":59677,"modified_at":"2011/06/01 15:34:04 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2295,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_หมู1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2b\u0e21\u0e391.jpg","created_at":"2007/12/26 09:41:26 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e391\u003C/p\u003E","asset_file_size":69629,"modified_at":"2011/06/01 15:34:04 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2286,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ดอกทานตะวัน {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19.jpg","created_at":"2007/12/24 23:21:07 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19","asset_file_size":761525,"modified_at":"2011/06/01 15:34:04 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2215,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ทุ่งทานตะวัน-103 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19-103.jpg","created_at":"2007/12/24 23:20:03 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19","asset_file_size":44738,"modified_at":"2011/06/01 15:34:01 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2214,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ทุ่งทานตะวัน-096 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19-096.jpg","created_at":"2007/12/24 23:19:32 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19","asset_file_size":33908,"modified_at":"2011/06/01 15:34:01 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2213,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ทุ่งทานตะวัน-089 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19-089.jpg","created_at":"2007/12/24 23:16:57 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19","asset_file_size":42870,"modified_at":"2011/06/01 15:34:01 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2212,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ทานตะวันกะเรา {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e01\u0e30\u0e40\u0e23\u0e32.jpg","created_at":"2007/12/24 23:16:24 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e01\u0e30\u0e40\u0e23\u0e32","asset_file_size":62641,"modified_at":"2011/06/01 15:34:00 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2211,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ไปรถไฟ {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f.jpg","created_at":"2007/12/24 23:15:51 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f","asset_file_size":24147,"modified_at":"2011/06/01 15:34:00 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2210,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: