นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_กวาง {"modified_at":"2011/06/01 15:33:58 +0700","id":2017,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e01\u0e27\u0e32\u0e07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:58 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e27\u0e32\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/20 16:08:42 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64991}
  • Small_อูฐ {"modified_at":"2011/06/01 15:33:59 +0700","id":2016,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2d\u0e39\u0e10.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:59 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e2d\u0e39\u0e10","created_at":"2007/12/20 16:01:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102510}
  • Small_ม้า {"modified_at":"2011/06/01 15:33:56 +0700","id":2015,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e21\u0e49\u0e32.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:56 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e35\u0e48\u0e21\u0e49\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/20 15:59:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54156}
  • Small_น้อง {"modified_at":"2011/06/01 15:33:57 +0700","id":1862,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:57 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e04\u0e19 2 \u0e04\u0e19","created_at":"2007/12/17 17:00:56 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7342}
  • Small_doll {"modified_at":"2011/05/31 14:51:40 +0700","id":1861,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"doll.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:51:40 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/17 16:54:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33200}
  • Small_nanblock {"modified_at":"2011/05/31 14:51:39 +0700","id":1859,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nanblock.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:51:39 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e19\u0e31\u0e19\u0e1a\u0e2d\u0e01","created_at":"2007/12/17 16:49:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27656}
  • Small_kanomdokmai {"modified_at":"2011/05/31 14:51:37 +0700","id":1857,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kanomdokmai.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:51:37 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21","created_at":"2007/12/17 16:36:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31518}
  • Small_อัลบั้มรูป {"modified_at":"2011/06/01 15:33:56 +0700","id":1854,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2d\u0e31\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e49\u0e21\u0e23\u0e39\u0e1b.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:56 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e46","created_at":"2007/12/17 16:27:48 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64271}
  • Small_ชอบกิน {"modified_at":"2011/06/01 15:33:55 +0700","id":1851,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:55 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/17 16:11:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":157915}
ขนาดย่อ: