นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_นัน {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e46","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_file_name":"\u0e19\u0e31\u0e19.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1753,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162112,"media_folder_id":414,"created_at":"2007/12/16 20:19:35 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_head1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e04\u0e38\u0e13\u0e19\u0e31\u0e19 \u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:06 +0700","asset_file_name":"head1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1752,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58558,"media_folder_id":414,"created_at":"2007/12/16 19:52:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:50:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_บันทึกคนชอบกิน {"member_only_commentable":false,"description":"You are what you eat","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_file_name":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1749,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":401168,"media_folder_id":414,"created_at":"2007/12/16 19:35:44 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_เรื่องคนชอบกิน {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e39\u0e40\u0e21\u0e19\u0e39\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1692,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47299,"media_folder_id":414,"created_at":"2007/12/15 21:35:26 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19.psd","asset_content_type":"image/vnd.adobe.photoshop","member_only_readable":false,"id":1691,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":671518,"media_folder_id":414,"created_at":"2007/12/15 21:31:24 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ภาพส่วนหัวบล็อก {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e19\u0e17\u0e34\u0e01\u0e23","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:39 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1689,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36470,"media_folder_id":414,"created_at":"2007/12/15 21:23:55 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_flower045 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e04\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e27\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","asset_file_name":"Flower045.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90193,"media_folder_id":414,"created_at":"2007/12/15 21:00:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:50:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:50:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_after_copy {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e35 50 \u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e01\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 68 \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e15\u0e38\u0e41\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e35","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_file_name":"after_copy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1472,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56711,"media_folder_id":414,"created_at":"2007/12/11 22:40:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_fantasea_017 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01 55 \u0e01\u0e01.\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e02\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:53 +0700","asset_file_name":"fantasea_017.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1471,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52229,"media_folder_id":414,"created_at":"2007/12/11 22:36:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:47:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: