นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_sing_4x4_m {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sing_4x4_M.jpg","created_at":"2008/02/19 17:01:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PR \u0e1b.\u0e42\u0e17","asset_file_size":79679,"modified_at":"2011/05/31 15:20:02 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4454,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","asset_file_name":"Beethoven's_Symphony_No._9_(Scherzo).wma","created_at":"2008/02/16 17:23:17 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/06/01 14:07:16 +0700","description":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e25\u0e07","asset_file_size":618532,"modified_at":"2011/06/01 15:36:27 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4388,"comment_counter":1,"commentable":true}
 • Ico64_working-woman {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"working-woman.jpg","created_at":"2008/02/16 16:50:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:19:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"working woman","asset_file_size":71296,"modified_at":"2011/05/31 15:19:17 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4386,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_meo {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meo.jpg","created_at":"2008/02/05 23:48:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u003C/p\u003E","asset_file_size":28468,"modified_at":"2011/05/31 15:15:39 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4010,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_japan4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"japan4.jpg","created_at":"2008/02/05 23:26:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e46 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","asset_file_size":49409,"modified_at":"2011/05/31 15:15:39 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4009,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_japan3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"japan3.jpg","created_at":"2008/02/05 23:24:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","asset_file_size":80170,"modified_at":"2011/05/31 15:15:39 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4008,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_japan2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"japan2.jpg","created_at":"2008/02/05 23:15:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e192","asset_file_size":32472,"modified_at":"2011/05/31 15:15:38 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4007,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_japan1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"japan1.jpg","created_at":"2008/02/05 23:14:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e191","asset_file_size":25244,"modified_at":"2011/05/31 15:15:38 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4006,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_may {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"may.jpg","created_at":"2008/02/05 23:07:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e21\u0e22\u0e4c","asset_file_size":6458,"modified_at":"2011/05/31 15:15:37 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4005,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dsc00132 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"DSC00132.gif","created_at":"2008/02/05 23:03:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e27","asset_file_size":55551,"modified_at":"2011/05/31 15:15:37 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4004,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_บุ๊คแม่เบียร์ {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e1a\u0e38\u0e4a\u0e04\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c.jpg","created_at":"2008/02/05 23:02:53 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e4a\u0e04 \u0e41\u0e21\u0e48 \u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c","asset_file_size":34377,"modified_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4003,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_อ้นอู้ด {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2d\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e39\u0e49\u0e14.jpg","created_at":"2008/02/05 22:59:37 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e49\u0e19\u0e01\u0e30\u0e2d\u0e39\u0e49\u0e14","asset_file_size":20858,"modified_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4002,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dsc00123 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"DSC00123.gif","created_at":"2008/02/05 22:54:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e25\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E","asset_file_size":53095,"modified_at":"2011/05/31 15:15:36 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4001,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_สบาย {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22.jpg","created_at":"2008/02/05 13:30:44 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22","asset_file_size":75781,"modified_at":"2011/06/01 15:36:03 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3966,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_บอกjai {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e1a\u0e2d\u0e01jai.gif","created_at":"2008/02/01 10:51:36 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e34\u0e14","asset_file_size":57338,"modified_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3856,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_7136_0 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"7136_0.jpg","created_at":"2008/02/01 10:46:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e34\u0e14\u003C/p\u003E","asset_file_size":16039,"modified_at":"2011/05/31 15:13:30 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3855,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_เมบ๊อก {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e40\u0e21\u0e1a\u0e4a\u0e2d\u0e01.gif","created_at":"2008/02/01 10:22:44 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e4a\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e21\u0e22\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":24245,"modified_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3849,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ลายผ้า {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e49\u0e32.jpg","created_at":"2008/01/31 19:29:14 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e08\u0e38\u0e4b\u0e21\u0e08\u0e34\u0e4b\u0e21","asset_file_size":43688,"modified_at":"2011/06/01 15:35:59 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3821,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_สาวสวย {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e27\u0e22.jpg","created_at":"2008/01/31 18:57:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e04\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e27\u0e01","asset_file_size":38218,"modified_at":"2011/06/01 15:35:58 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3820,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_lovely {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"LOVELY.gif","created_at":"2008/01/31 18:29:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u003C/p\u003E","asset_file_size":44738,"modified_at":"2011/05/31 15:13:12 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3819,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_flower {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"flower.gif","created_at":"2008/01/31 17:47:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","asset_file_size":2754,"modified_at":"2011/05/31 15:13:10 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3815,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ลายส้ม {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e49\u0e21.gif","created_at":"2008/01/31 16:34:50 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e49\u0e21","asset_file_size":2295,"modified_at":"2011/06/01 15:35:58 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3814,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_c-valencia {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"c-valencia.jpg","created_at":"2008/01/31 16:30:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08","asset_file_size":45830,"modified_at":"2011/05/31 15:13:09 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3813,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_orange1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"orange1.jpg","created_at":"2008/01/31 16:25:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"orange \u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14","asset_file_size":35804,"modified_at":"2011/05/31 15:13:09 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3812,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_จำเลยรักมาก {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e08\u0e33\u0e40\u0e25\u0e22\u0e23\u0e31\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01.jpg","created_at":"2008/01/29 20:59:36 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e33\u0e40\u0e25\u0e22\u0e23\u0e31\u0e01\u0e21\u0e31\u0e4a\u0e01 \u0e46","asset_file_size":45265,"modified_at":"2011/06/01 15:35:46 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3722,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pix1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pix1.jpg","created_at":"2008/01/29 20:54:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:12:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e33\u0e40\u0e25\u0e22\u0e23\u0e31\u0e01","asset_file_size":145011,"modified_at":"2011/05/31 15:12:01 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3721,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_เกาะรัง {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e07.jpg","created_at":"2008/01/28 09:59:27 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e04\u0e19\u0e39\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32","asset_file_size":57741,"modified_at":"2011/06/01 15:35:33 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3619,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_รัง1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e23\u0e31\u0e071.jpg","created_at":"2008/01/28 09:44:22 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","asset_file_size":59016,"modified_at":"2011/06/01 15:35:32 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3618,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ใจ {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e43\u0e08.jpg","created_at":"2008/01/22 16:15:51 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e43\u0e08","asset_file_size":28364,"modified_at":"2011/06/01 15:35:13 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3385,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/vnd.adobe.photoshop","asset_file_name":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08.psd","created_at":"2008/01/22 16:14:15 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u003C/p\u003E","asset_file_size":57652,"modified_at":"2011/06/01 15:35:13 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3384,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"audio/mpeg","asset_file_name":"003._\u0e43\u0e08\u0e40\u0e01\u0e40\u0e23-Nice_To_Meet_You.mp3","created_at":"2008/01/22 15:41:04 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2009/01/17 13:29:11 +0700","description":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e43\u0e08\u0e40\u0e01\u0e40\u0e23","asset_file_size":3533565,"modified_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3378,"comment_counter":1,"commentable":true}
 • Ico64_พ่อครัว {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27.jpg","created_at":"2008/01/22 10:38:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","asset_file_size":2580,"modified_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3370,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_หัวใจ {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08.jpg","created_at":"2008/01/22 10:37:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08","asset_file_size":3752,"modified_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3368,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"Book.bmp","created_at":"2008/01/22 10:36:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:09:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e0a\u0e32\u0e22","asset_file_size":110646,"modified_at":"2011/05/31 15:09:26 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3367,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_คู่รัก {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e23\u0e31\u0e01.jpg","created_at":"2008/01/22 10:35:56 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e23\u0e31\u0e01","asset_file_size":1876,"modified_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3366,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_id_05507_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"id_05507_2.gif","created_at":"2008/01/22 10:35:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:09:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e27","asset_file_size":11332,"modified_at":"2011/05/31 15:09:26 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3365,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: