นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_k8 {"modified_at":"2011/05/31 15:33:33 +0700","id":5577,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"k8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:33 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e078","created_at":"2008/04/03 13:31:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67867}
 • Tiny_k7 {"modified_at":"2011/05/31 15:33:33 +0700","id":5576,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"k7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:33 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e077","created_at":"2008/04/03 13:30:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54485}
 • Tiny_k6 {"modified_at":"2011/05/31 15:33:32 +0700","id":5575,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"k6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:32 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e076","created_at":"2008/04/03 13:30:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41173}
 • Tiny_k5 {"modified_at":"2011/05/31 15:33:32 +0700","id":5574,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"k5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:32 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e075","created_at":"2008/04/03 13:29:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66468}
 • Tiny_k4 {"modified_at":"2011/05/31 15:33:32 +0700","id":5573,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"k4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:32 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/03 13:28:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57170}
 • Tiny_k3 {"modified_at":"2011/05/31 15:33:31 +0700","id":5572,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"k3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:31 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e073","created_at":"2008/04/03 13:28:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56377}
 • Tiny_k2 {"modified_at":"2011/05/31 15:33:31 +0700","id":5571,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"k2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:31 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e072","created_at":"2008/04/03 13:27:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61466}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:37:30 +0700","id":5522,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e15\u0e32\u0e25.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:37:30 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e49\u0e19\u0e15\u0e32\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/29 19:30:56 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":777656}
 • Tiny_beer {"modified_at":"2011/05/31 15:26:58 +0700","id":4978,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Beer.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:26:58 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0026quot;\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0026quot;\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/06 16:31:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6502}
 • Tiny_saveenergy2 {"modified_at":"2011/05/31 15:23:49 +0700","id":4769,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SaveEnergy2.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:23:49 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2008/02/27 16:57:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98968}
 • Tiny_saveenergy1 {"modified_at":"2011/05/31 15:23:47 +0700","id":4768,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SaveEnergy1.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:23:47 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003ESAVE ENERGY\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/27 16:56:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106176}
 • Tiny_sing_4x4_m {"modified_at":"2011/05/31 15:20:02 +0700","id":4454,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sing_4x4_M.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:02 +0700","media_folder_id":414,"description":"PR \u0e1b.\u0e42\u0e17","created_at":"2008/02/19 17:01:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79679}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:27 +0700","id":4388,"commentable":true,"asset_content_type":"video/x-ms-asf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/06/01 14:07:16 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Beethoven's_Symphony_No._9_(Scherzo).wma","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:28 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e25\u0e07","created_at":"2008/02/16 17:23:17 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":618532}
 • Tiny_working-woman {"modified_at":"2011/05/31 15:19:17 +0700","id":4386,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"working-woman.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:19:17 +0700","media_folder_id":414,"description":"working woman","created_at":"2008/02/16 16:50:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":71296}
 • Tiny_meo {"modified_at":"2011/05/31 15:15:39 +0700","id":4010,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"meo.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:39 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/05 23:48:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28468}
 • Tiny_japan4 {"modified_at":"2011/05/31 15:15:39 +0700","id":4009,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"japan4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:39 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e46 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2008/02/05 23:26:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49409}
 • Tiny_japan3 {"modified_at":"2011/05/31 15:15:39 +0700","id":4008,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"japan3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:39 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2008/02/05 23:24:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80170}
 • Tiny_japan2 {"modified_at":"2011/05/31 15:15:38 +0700","id":4007,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"japan2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:38 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e192","created_at":"2008/02/05 23:15:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32472}
 • Tiny_japan1 {"modified_at":"2011/05/31 15:15:38 +0700","id":4006,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"japan1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:38 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e191","created_at":"2008/02/05 23:14:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25244}
 • Tiny_may {"modified_at":"2011/05/31 15:15:37 +0700","id":4005,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"may.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:37 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e40\u0e21\u0e22\u0e4c","created_at":"2008/02/05 23:07:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6458}
 • Tiny_dsc00132 {"modified_at":"2011/05/31 15:15:37 +0700","id":4004,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC00132.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:37 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e27","created_at":"2008/02/05 23:03:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55551}
 • Tiny_บุ๊คแม่เบียร์ {"modified_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","id":4003,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1a\u0e38\u0e4a\u0e04\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e4a\u0e04 \u0e41\u0e21\u0e48 \u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c","created_at":"2008/02/05 23:02:53 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34377}
 • Tiny_อ้นอู้ด {"modified_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","id":4002,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2d\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e39\u0e49\u0e14.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e2d\u0e49\u0e19\u0e01\u0e30\u0e2d\u0e39\u0e49\u0e14","created_at":"2008/02/05 22:59:37 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20858}
 • Tiny_dsc00123 {"modified_at":"2011/05/31 15:15:36 +0700","id":4001,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC00123.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:36 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e25\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/05 22:54:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":53095}
 • Tiny_สบาย {"modified_at":"2011/06/01 15:36:03 +0700","id":3966,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:03 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22","created_at":"2008/02/05 13:30:44 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75781}
ขนาดย่อ: