นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Main > nantikorn.t

No folder found
  • Small_กล้วย {"modified_at":"2011/06/01 16:33:55 +0700","id":16092,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:55 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22","created_at":"2009/07/23 22:22:04 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1851}
  • Small_images1 {"modified_at":"2011/05/31 17:43:59 +0700","id":16055,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"images1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:43:59 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2d\u0e49\u0e27\u0e191","created_at":"2009/07/21 12:28:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2009}
  • Small_images {"modified_at":"2011/05/31 17:43:58 +0700","id":16054,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"images.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:43:58 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2d\u0e49\u0e27\u0e19","created_at":"2009/07/21 12:27:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1939}
  • Small_อ้วนมะ {"modified_at":"2011/06/01 16:33:53 +0700","id":16038,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2d\u0e49\u0e27\u0e19\u0e21\u0e30.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:53 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e2d\u0e49\u0e27\u0e19","created_at":"2009/07/19 16:11:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45558}
  • Small_helth_9 {"modified_at":"2011/05/31 17:43:38 +0700","id":16034,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"helth_9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:43:38 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19","created_at":"2009/07/19 14:04:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22996}
  • Small_เข่า {"modified_at":"2011/06/01 16:33:53 +0700","id":16033,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e02\u0e48\u0e32.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:53 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e02\u0e48\u0e32","created_at":"2009/07/19 13:58:43 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3072}
  • Small_ปิดไฟพิชิตโลกร้อน {"modified_at":"2011/06/01 15:44:01 +0700","id":8140,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e42\u0e25\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:44:01 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e14\u0e27\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e19\u0e34\u0e14 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e42\u0e25\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2008/08/01 13:05:58 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20968}
  • Small_izjgvn392249-03 {"modified_at":"2011/05/31 15:45:11 +0700","id":6687,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IZjGVn392249-03.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:11 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u003C/p\u003E","created_at":"2008/05/23 14:04:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54173}
  • Small_lovena {"modified_at":"2011/05/31 15:44:53 +0700","id":6664,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/06/12 21:39:22 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"loveNa.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:44:53 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e19\u0e30\u0e08\u0e38\u0e4a\u0e1a\u0e46","created_at":"2008/05/22 15:14:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":133406}
Thumbnail Size: