นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mou2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 MOU","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:52 +0700","asset_file_name":"MOU2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6543,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":207401,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/05/16 16:13:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_mou1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 MOU \u0e01\u0e4d\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e38\u0e19\u0e34\u0e22\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:52 +0700","asset_file_name":"MOU1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6542,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":251471,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/05/16 16:13:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:43:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:43:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bigcleaning {"member_only_commentable":false,"description":"Big Cleaning Day \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e23\u0e07\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e43\u0e08 \u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e21 \u0e01\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:55 +0700","asset_file_name":"bigCleaning.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5756,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":460598,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/04/15 21:55:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:35:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:35:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_สงกรานต์2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e14\u0e33\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:22 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5657,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127956,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/04/09 17:34:08 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:37:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:37:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_k1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e071","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:44 +0700","asset_file_name":"k1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5583,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74591,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/04/03 13:42:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_k10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e0710\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","asset_file_name":"k10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5580,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60203,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/04/03 13:32:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_k9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e079","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","asset_file_name":"k9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5579,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66906,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/04/03 13:31:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_k8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e078","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","asset_file_name":"k8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5577,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67867,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/04/03 13:31:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_k7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e077","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","asset_file_name":"k7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5576,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54485,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/04/03 13:30:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: