นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_k6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e076","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","asset_file_name":"k6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5575,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41173,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/04/03 13:30:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_k5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e075","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","asset_file_name":"k5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5574,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66468,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/04/03 13:29:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_k4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","asset_file_name":"k4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5573,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57170,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/04/03 13:28:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_k3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e073","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","asset_file_name":"k3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5572,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56377,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/04/03 13:28:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_k2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e072","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:43 +0700","asset_file_name":"k2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5571,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61466,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/04/03 13:27:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:33:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:33:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e49\u0e19\u0e15\u0e32\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:20 +0700","asset_file_name":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e15\u0e32\u0e25.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":5522,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":777656,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/03/29 19:30:56 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:37:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:37:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_beer {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0026quot;\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0026quot;\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:03 +0700","asset_file_name":"Beer.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4978,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":6502,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/03/06 16:31:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:26:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:26:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_saveenergy2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:48 +0700","asset_file_name":"SaveEnergy2.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":4769,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98968,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/02/27 16:57:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:23:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:23:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_saveenergy1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003ESAVE ENERGY\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:48 +0700","asset_file_name":"SaveEnergy1.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":4768,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106176,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/02/27 16:56:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:23:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:23:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: