นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_กวาง {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e01\u0e27\u0e32\u0e07.jpg","created_at":"2007/12/20 16:08:42 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e27\u0e32\u0e07\u003C/p\u003E","asset_file_size":64991,"modified_at":"2011/06/01 15:33:58 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2017,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_อูฐ {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e2d\u0e39\u0e10.gif","created_at":"2007/12/20 16:01:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e2d\u0e39\u0e10","asset_file_size":102510,"modified_at":"2011/06/01 15:33:59 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2016,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ม้า {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e21\u0e49\u0e32.jpg","created_at":"2007/12/20 15:59:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e35\u0e48\u0e21\u0e49\u0e32\u003C/p\u003E","asset_file_size":54156,"modified_at":"2011/06/01 15:33:56 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":2015,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_น้อง {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07.gif","created_at":"2007/12/17 17:00:56 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19 2 \u0e04\u0e19","asset_file_size":7342,"modified_at":"2011/06/01 15:33:57 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1862,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_doll {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"doll.jpg","created_at":"2007/12/17 16:54:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:51:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e32\u003C/p\u003E","asset_file_size":33200,"modified_at":"2011/05/31 14:51:40 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1861,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_nanblock {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nanblock.jpg","created_at":"2007/12/17 16:49:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:51:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e19\u0e1a\u0e2d\u0e01","asset_file_size":27656,"modified_at":"2011/05/31 14:51:39 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1859,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kanomdokmai {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kanomdokmai.jpg","created_at":"2007/12/17 16:36:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:51:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21","asset_file_size":31518,"modified_at":"2011/05/31 14:51:37 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1857,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_อัลบั้มรูป {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2d\u0e31\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e49\u0e21\u0e23\u0e39\u0e1b.jpg","created_at":"2007/12/17 16:27:48 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e46","asset_file_size":64271,"modified_at":"2011/06/01 15:33:56 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1854,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ชอบกิน {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19.jpg","created_at":"2007/12/17 16:11:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":157915,"modified_at":"2011/06/01 15:33:55 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1851,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_นัน {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e19\u0e31\u0e19.jpg","created_at":"2007/12/16 20:19:35 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e46","asset_file_size":162112,"modified_at":"2011/06/01 15:33:53 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1753,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_head1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"head1.jpg","created_at":"2007/12/16 19:52:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:50:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e04\u0e38\u0e13\u0e19\u0e31\u0e19 \u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19","asset_file_size":58558,"modified_at":"2011/05/31 14:50:38 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1752,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_บันทึกคนชอบกิน {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19.jpg","created_at":"2007/12/16 19:35:44 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"You are what you eat","asset_file_size":401168,"modified_at":"2011/06/01 15:33:53 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1749,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_เรื่องคนชอบกิน {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19.jpg","created_at":"2007/12/15 21:35:26 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e39\u0e40\u0e21\u0e19\u0e39\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23","asset_file_size":47299,"modified_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1692,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/vnd.adobe.photoshop","asset_file_name":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19.psd","created_at":"2007/12/15 21:31:24 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19","asset_file_size":671518,"modified_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1691,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_ภาพส่วนหัวบล็อก {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01.jpg","created_at":"2007/12/15 21:23:55 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e19\u0e17\u0e34\u0e01\u0e23","asset_file_size":36470,"modified_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1689,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_flower045 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Flower045.jpg","created_at":"2007/12/15 21:00:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:50:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e04\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e27\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u003C/p\u003E","asset_file_size":90193,"modified_at":"2011/05/31 14:50:03 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1688,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_after_copy {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"after_copy.jpg","created_at":"2007/12/11 22:40:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e35 50 \u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e01\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 68 \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e15\u0e38\u0e41\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e35","asset_file_size":56711,"modified_at":"2011/05/31 14:47:22 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1472,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fantasea_017 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fantasea_017.jpg","created_at":"2007/12/11 22:36:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01 55 \u0e01\u0e01.\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e02\u0e19","asset_file_size":52229,"modified_at":"2011/05/31 14:47:21 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1471,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: