นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_หมู2 {"modified_at":"2011/06/01 15:34:04 +0700","id":2295,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2b\u0e21\u0e392.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:04 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e392\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/26 10:28:00 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59677}
 • Tiny_หมู1 {"modified_at":"2011/06/01 15:34:04 +0700","id":2286,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2b\u0e21\u0e391.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:04 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e391\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/26 09:41:26 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69629}
 • Tiny_ดอกทานตะวัน {"modified_at":"2011/06/01 15:34:04 +0700","id":2215,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:04 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19","created_at":"2007/12/24 23:21:07 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":761525}
 • Tiny_ทุ่งทานตะวัน-103 {"modified_at":"2011/06/01 15:34:01 +0700","id":2214,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19-103.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:01 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19","created_at":"2007/12/24 23:20:03 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44738}
 • Tiny_ทุ่งทานตะวัน-096 {"modified_at":"2011/06/01 15:34:01 +0700","id":2213,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19-096.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:01 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19","created_at":"2007/12/24 23:19:32 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33908}
 • Tiny_ทุ่งทานตะวัน-089 {"modified_at":"2011/06/01 15:34:01 +0700","id":2212,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19-089.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:01 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19","created_at":"2007/12/24 23:16:57 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42870}
 • Tiny_ทานตะวันกะเรา {"modified_at":"2011/06/01 15:34:00 +0700","id":2211,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e01\u0e30\u0e40\u0e23\u0e32.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:00 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e01\u0e30\u0e40\u0e23\u0e32","created_at":"2007/12/24 23:16:24 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62641}
 • Tiny_ไปรถไฟ {"modified_at":"2011/06/01 15:34:00 +0700","id":2210,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:00 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f","created_at":"2007/12/24 23:15:51 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24147}
 • Tiny_กวาง {"modified_at":"2011/06/01 15:33:58 +0700","id":2017,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e01\u0e27\u0e32\u0e07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:58 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e27\u0e32\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/20 16:08:42 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64991}
 • Tiny_อูฐ {"modified_at":"2011/06/01 15:33:59 +0700","id":2016,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2d\u0e39\u0e10.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:59 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e0a\u0e21\u0e2d\u0e39\u0e10","created_at":"2007/12/20 16:01:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102510}
 • Tiny_ม้า {"modified_at":"2011/06/01 15:33:56 +0700","id":2015,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e21\u0e49\u0e32.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:56 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e35\u0e48\u0e21\u0e49\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/20 15:59:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54156}
 • Tiny_น้อง {"modified_at":"2011/06/01 15:33:57 +0700","id":1862,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:57 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e04\u0e19 2 \u0e04\u0e19","created_at":"2007/12/17 17:00:56 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7342}
 • Tiny_doll {"modified_at":"2011/05/31 14:51:40 +0700","id":1861,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"doll.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:51:40 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e15\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/17 16:54:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33200}
 • Tiny_nanblock {"modified_at":"2011/05/31 14:51:39 +0700","id":1859,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nanblock.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:51:39 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e19\u0e31\u0e19\u0e1a\u0e2d\u0e01","created_at":"2007/12/17 16:49:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27656}
 • Tiny_kanomdokmai {"modified_at":"2011/05/31 14:51:37 +0700","id":1857,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kanomdokmai.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:51:37 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21","created_at":"2007/12/17 16:36:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31518}
 • Tiny_อัลบั้มรูป {"modified_at":"2011/06/01 15:33:56 +0700","id":1854,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2d\u0e31\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e49\u0e21\u0e23\u0e39\u0e1b.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:56 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e46","created_at":"2007/12/17 16:27:48 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64271}
 • Tiny_ชอบกิน {"modified_at":"2011/06/01 15:33:55 +0700","id":1851,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:55 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/17 16:11:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":157915}
 • Tiny_นัน {"modified_at":"2011/06/01 15:33:53 +0700","id":1753,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e19\u0e31\u0e19.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:53 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e46","created_at":"2007/12/16 20:19:35 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":162112}
 • Tiny_head1 {"modified_at":"2011/05/31 14:50:38 +0700","id":1752,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"head1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:50:38 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e04\u0e38\u0e13\u0e19\u0e31\u0e19 \u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19","created_at":"2007/12/16 19:52:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58558}
 • Tiny_บันทึกคนชอบกิน {"modified_at":"2011/06/01 15:33:53 +0700","id":1749,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:53 +0700","media_folder_id":414,"description":"You are what you eat","created_at":"2007/12/16 19:35:44 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":401168}
 • Tiny_เรื่องคนชอบกิน {"modified_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","id":1692,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e39\u0e40\u0e21\u0e19\u0e39\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e35\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23","created_at":"2007/12/15 21:35:26 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47299}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","id":1691,"commentable":true,"asset_content_type":"image/vnd.adobe.photoshop","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19.psd","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e34\u0e19","created_at":"2007/12/15 21:31:24 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":671518}
 • Tiny_ภาพส่วนหัวบล็อก {"modified_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","id":1689,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:44 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e19\u0e17\u0e34\u0e01\u0e23","created_at":"2007/12/15 21:23:55 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36470}
 • Tiny_flower045 {"modified_at":"2011/05/31 14:50:03 +0700","id":1688,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Flower045.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:50:03 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e04\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e27\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/15 21:00:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90193}
 • Tiny_after_copy {"modified_at":"2011/05/31 14:47:22 +0700","id":1472,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"after_copy.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:47:22 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e1b\u0e35 50 \u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e01\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 68 \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e15\u0e38\u0e41\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e35","created_at":"2007/12/11 22:40:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56711}
ขนาดย่อ: