นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc00132 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","asset_file_name":"DSC00132.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":4004,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55551,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/02/05 23:03:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:15:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_บุ๊คแม่เบียร์ {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e4a\u0e04 \u0e41\u0e21\u0e48 \u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","asset_file_name":"\u0e1a\u0e38\u0e4a\u0e04\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4003,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34377,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/02/05 23:02:53 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_อ้นอู้ด {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e49\u0e19\u0e01\u0e30\u0e2d\u0e39\u0e49\u0e14","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","asset_file_name":"\u0e2d\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e39\u0e49\u0e14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4002,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20858,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/02/05 22:59:37 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dsc00123 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e25\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","asset_file_name":"DSC00123.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":4001,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53095,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/02/05 22:54:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:15:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_สบาย {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3966,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75781,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/02/05 13:30:44 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:36:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_บอกjai {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e34\u0e14","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_file_name":"\u0e1a\u0e2d\u0e01jai.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":3856,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57338,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/02/01 10:51:36 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_7136_0 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e34\u0e14\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:56 +0700","asset_file_name":"7136_0.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3855,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16039,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/02/01 10:46:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:13:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_เมบ๊อก {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e4a\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e21\u0e22\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e21\u0e1a\u0e4a\u0e2d\u0e01.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":3849,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24245,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/02/01 10:22:44 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ลายผ้า {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e08\u0e38\u0e4b\u0e21\u0e08\u0e34\u0e4b\u0e21","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_file_name":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e49\u0e32.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3821,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43688,"media_folder_id":414,"created_at":"2008/01/31 19:29:14 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:35:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: