นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc00132 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"DSC00132.gif","created_at":"2008/02/05 23:03:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e27","asset_file_size":55551,"modified_at":"2011/05/31 15:15:37 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4004,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_บุ๊คแม่เบียร์ {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e1a\u0e38\u0e4a\u0e04\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c.jpg","created_at":"2008/02/05 23:02:53 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e4a\u0e04 \u0e41\u0e21\u0e48 \u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c","asset_file_size":34377,"modified_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4003,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_อ้นอู้ด {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2d\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e39\u0e49\u0e14.jpg","created_at":"2008/02/05 22:59:37 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e49\u0e19\u0e01\u0e30\u0e2d\u0e39\u0e49\u0e14","asset_file_size":20858,"modified_at":"2011/06/01 15:36:04 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4002,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc00123 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"DSC00123.gif","created_at":"2008/02/05 22:54:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:15:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e25\u0e35\u0e48\u003C/p\u003E","asset_file_size":53095,"modified_at":"2011/05/31 15:15:36 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4001,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_สบาย {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22.jpg","created_at":"2008/02/05 13:30:44 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22","asset_file_size":75781,"modified_at":"2011/06/01 15:36:03 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3966,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_บอกjai {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e1a\u0e2d\u0e01jai.gif","created_at":"2008/02/01 10:51:36 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e34\u0e14","asset_file_size":57338,"modified_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3856,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_7136_0 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"7136_0.jpg","created_at":"2008/02/01 10:46:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e34\u0e14\u003C/p\u003E","asset_file_size":16039,"modified_at":"2011/05/31 15:13:30 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3855,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_เมบ๊อก {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e40\u0e21\u0e1a\u0e4a\u0e2d\u0e01.gif","created_at":"2008/02/01 10:22:44 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e4a\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e21\u0e22\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_file_size":24245,"modified_at":"2011/06/01 15:36:00 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3849,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ลายผ้า {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e49\u0e32.jpg","created_at":"2008/01/31 19:29:14 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e08\u0e38\u0e4b\u0e21\u0e08\u0e34\u0e4b\u0e21","asset_file_size":43688,"modified_at":"2011/06/01 15:35:59 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3821,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: