นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_สาวสวย {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e27\u0e22.jpg","created_at":"2008/01/31 18:57:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e04\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e27\u0e01","asset_file_size":38218,"modified_at":"2011/06/01 15:35:58 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3820,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lovely {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"LOVELY.gif","created_at":"2008/01/31 18:29:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u003C/p\u003E","asset_file_size":44738,"modified_at":"2011/05/31 15:13:12 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3819,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_flower {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"flower.gif","created_at":"2008/01/31 17:47:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","asset_file_size":2754,"modified_at":"2011/05/31 15:13:10 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3815,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ลายส้ม {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e49\u0e21.gif","created_at":"2008/01/31 16:34:50 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e49\u0e21","asset_file_size":2295,"modified_at":"2011/06/01 15:35:58 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3814,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_c-valencia {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"c-valencia.jpg","created_at":"2008/01/31 16:30:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08","asset_file_size":45830,"modified_at":"2011/05/31 15:13:09 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3813,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_orange1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"orange1.jpg","created_at":"2008/01/31 16:25:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"orange \u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14","asset_file_size":35804,"modified_at":"2011/05/31 15:13:09 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3812,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_จำเลยรักมาก {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e08\u0e33\u0e40\u0e25\u0e22\u0e23\u0e31\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01.jpg","created_at":"2008/01/29 20:59:36 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e33\u0e40\u0e25\u0e22\u0e23\u0e31\u0e01\u0e21\u0e31\u0e4a\u0e01 \u0e46","asset_file_size":45265,"modified_at":"2011/06/01 15:35:46 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3722,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pix1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pix1.jpg","created_at":"2008/01/29 20:54:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:12:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e33\u0e40\u0e25\u0e22\u0e23\u0e31\u0e01","asset_file_size":145011,"modified_at":"2011/05/31 15:12:01 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3721,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_เกาะรัง {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e07.jpg","created_at":"2008/01/28 09:59:27 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e04\u0e19\u0e39\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32","asset_file_size":57741,"modified_at":"2011/06/01 15:35:33 +0700","media_folder_id":414,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3619,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: