นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Main > nantikorn.t

No folder found
  • Small_สาวสวย {"modified_at":"2011/06/01 15:35:58 +0700","id":3820,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e27\u0e22.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:58 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e04\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e27\u0e01","created_at":"2008/01/31 18:57:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38218}
  • Small_lovely {"modified_at":"2011/05/31 15:13:12 +0700","id":3819,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"LOVELY.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:12 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/31 18:29:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44738}
  • Small_flower {"modified_at":"2011/05/31 15:13:10 +0700","id":3815,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"flower.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:10 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2008/01/31 17:47:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2754}
  • Small_ลายส้ม {"modified_at":"2011/06/01 15:35:58 +0700","id":3814,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e49\u0e21.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:58 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e49\u0e21","created_at":"2008/01/31 16:34:50 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2295}
  • Small_c-valencia {"modified_at":"2011/05/31 15:13:09 +0700","id":3813,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"c-valencia.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:09 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08","created_at":"2008/01/31 16:30:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45830}
  • Small_orange1 {"modified_at":"2011/05/31 15:13:09 +0700","id":3812,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"orange1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:13:09 +0700","media_folder_id":414,"description":"orange \u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e49\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14","created_at":"2008/01/31 16:25:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35804}
  • Small_จำเลยรักมาก {"modified_at":"2011/06/01 15:35:46 +0700","id":3722,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e08\u0e33\u0e40\u0e25\u0e22\u0e23\u0e31\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:46 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e08\u0e33\u0e40\u0e25\u0e22\u0e23\u0e31\u0e01\u0e21\u0e31\u0e4a\u0e01 \u0e46","created_at":"2008/01/29 20:59:36 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45265}
  • Small_pix1 {"modified_at":"2011/05/31 15:12:01 +0700","id":3721,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pix1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:12:01 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e08\u0e33\u0e40\u0e25\u0e22\u0e23\u0e31\u0e01","created_at":"2008/01/29 20:54:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":145011}
  • Small_เกาะรัง {"modified_at":"2011/06/01 15:35:33 +0700","id":3619,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:33 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e44\u0e1b\u0e1e\u0e32\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e04\u0e19\u0e39\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32","created_at":"2008/01/28 09:59:27 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57741}
Thumbnail Size: