นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_รัง1 {"modified_at":"2011/06/01 15:35:32 +0700","id":3618,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e23\u0e31\u0e071.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:32 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e23\u0e31\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/28 09:44:22 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59016}
  • Small_ใจ {"modified_at":"2011/06/01 15:35:13 +0700","id":3385,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e43\u0e08.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:13 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e43\u0e08","created_at":"2008/01/22 16:15:51 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28364}
  • {"modified_at":"2011/06/01 15:35:13 +0700","id":3384,"commentable":true,"asset_content_type":"image/vnd.adobe.photoshop","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08.psd","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:13 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/22 16:14:15 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57652}
  • {"modified_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","id":3378,"commentable":true,"asset_content_type":"audio/mpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2009/01/17 13:29:11 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"003._\u0e43\u0e08\u0e40\u0e01\u0e40\u0e23-Nice_To_Meet_You.mp3","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e43\u0e08\u0e40\u0e01\u0e40\u0e23","created_at":"2008/01/22 15:41:04 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3533565}
  • Small_พ่อครัว {"modified_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","id":3370,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2008/01/22 10:38:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2580}
  • Small_หัวใจ {"modified_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","id":3368,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08","created_at":"2008/01/22 10:37:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":3752}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:09:26 +0700","id":3367,"commentable":true,"asset_content_type":"image/bmp","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Book.bmp","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:09:26 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e0a\u0e32\u0e22","created_at":"2008/01/22 10:36:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":110646}
  • Small_คู่รัก {"modified_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","id":3366,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e23\u0e31\u0e01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e23\u0e31\u0e01","created_at":"2008/01/22 10:35:56 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1876}
  • Small_id_05507_2 {"modified_at":"2011/05/31 15:09:26 +0700","id":3365,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"id_05507_2.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:09:26 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e27","created_at":"2008/01/22 10:35:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11332}
ขนาดย่อ: