นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > nantikorn.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_family {"modified_at":"2011/05/31 15:09:25 +0700","id":3364,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"family.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:09:25 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2008/01/22 10:33:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2576}
  • Small_baby {"modified_at":"2011/05/31 15:09:25 +0700","id":3363,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"baby.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:09:25 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e40\u0e1a\u0e1a\u0e35\u0e49","created_at":"2008/01/22 10:32:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1983}
  • Small_21 {"modified_at":"2011/05/31 15:09:25 +0700","id":3362,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"21.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:09:25 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2008/01/22 10:32:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7539}
  • Small_ละวะ10 {"modified_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","id":3337,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e25\u0e30\u0e27\u0e3010.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:12 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e30\u0e27\u0e3010","created_at":"2008/01/21 11:39:09 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":315160}
  • Small_ละวะ9 {"modified_at":"2011/06/01 15:35:11 +0700","id":3336,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e25\u0e30\u0e27\u0e309.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:11 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e30\u0e27\u0e309","created_at":"2008/01/21 11:38:40 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87010}
  • Small_ละวะ8 {"modified_at":"2011/06/01 15:35:10 +0700","id":3323,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e25\u0e30\u0e27\u0e308.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:10 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e30\u0e27\u0e308","created_at":"2008/01/21 10:44:39 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":231379}
  • Small_ละวะ7 {"modified_at":"2011/06/01 15:35:09 +0700","id":3322,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e25\u0e30\u0e27\u0e307.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:09 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e30\u0e27\u0e307","created_at":"2008/01/21 10:44:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48557}
  • Small_ละวะ6 {"modified_at":"2011/06/01 15:35:08 +0700","id":3321,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e25\u0e30\u0e27\u0e306.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:08 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e30\u0e27\u0e306","created_at":"2008/01/21 10:43:24 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38751}
  • Small_ละวะ5 {"modified_at":"2011/06/01 15:35:09 +0700","id":3320,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e25\u0e30\u0e27\u0e305.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:35:09 +0700","media_folder_id":414,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e30\u0e27\u0e305","created_at":"2008/01/21 10:42:56 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":654786}
ขนาดย่อ: