นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เนาวรัตน์ สอิด
Ico64
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

หลัก > naowarat.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nets {"description":"\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19internet","asset_updated_at":"2014/08/18 09:44:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47996,"deleted_at":null,"created_at":"2014/08/18 09:44:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"nets.jpg","updated_at":"2014/08/18 10:05:43 +0700","modified_at":"2014/08/18 10:05:43 +0700","media_folder_id":13,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":196451,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e48\u0e32\u0e42\u0e17\u0e23","asset_updated_at":"2013/11/13 14:33:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":43642,"deleted_at":null,"created_at":"2013/11/13 14:33:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tel.pdf","updated_at":"2013/11/13 14:33:53 +0700","modified_at":"2013/11/13 14:33:53 +0700","media_folder_id":13,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":46885,"last_commented_at":null}
  • Small_webm {"description":"webmail","asset_updated_at":"2013/10/03 10:22:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43061,"deleted_at":null,"created_at":"2013/10/03 10:22:12 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"webm.jpg","updated_at":"2013/10/03 10:22:17 +0700","modified_at":"2013/10/03 10:22:17 +0700","media_folder_id":13,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":37461,"last_commented_at":null}
  • {"description":"pnname","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":26655,"deleted_at":null,"created_at":"2010/12/27 16:16:14 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"cc_name_pro\u0026server.pdf","updated_at":"2011/06/01 16:47:22 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:47:22 +0700","media_folder_id":13,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":86106,"last_commented_at":null}
  • Small_img_4684 {"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e23\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21871,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/18 10:21:04 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_4684.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:59:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:59:00 +0700","media_folder_id":13,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1053032,"last_commented_at":null}
  • Small_img_4682 {"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21870,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/18 10:20:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_4682.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:58:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:58:58 +0700","media_folder_id":13,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":846829,"last_commented_at":null}
  • Small_img_4679 {"description":"\u0e1d\u0e32\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21869,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/18 10:19:45 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_4679.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:58:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:58:56 +0700","media_folder_id":13,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":725342,"last_commented_at":null}
  • Small_img_4673 {"description":"\u0e17\u0e35\u0e21 ALIST \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21868,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/18 10:18:47 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_4673.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:58:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:58:54 +0700","media_folder_id":13,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":777013,"last_commented_at":null}
  • Small_img_4678 {"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e19\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21867,"deleted_at":null,"created_at":"2010/03/18 10:17:22 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_4678.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:58:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:58:53 +0700","media_folder_id":13,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":852721,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: