นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > naowarath.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cake {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cake.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":281,"visibility":null,"description":"cake","created_at":"2008/10/10 12:33:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:25:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:25:12 +0700","id":10128,"asset_file_size":22238}
  • Small_ไข่วิจิตร3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e233.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":281,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23","created_at":"2008/10/10 10:50:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:49:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:46 +0700","id":10127,"asset_file_size":79825}
  • Small_ไข่วิจิตร2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e232.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":281,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23","created_at":"2008/10/10 10:49:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:49:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:45 +0700","id":10126,"asset_file_size":42599}
  • Small_ไข่วิจิตร {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":281,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23","created_at":"2008/10/10 10:49:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:49:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:45 +0700","id":10125,"asset_file_size":58331}
  • Small_แม่กลอง {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e07.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":281,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e07","created_at":"2008/10/10 10:21:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:49:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:44 +0700","id":10124,"asset_file_size":28804}
  • Small_อัมพวา3-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2d\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e27\u0e323-1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":281,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e27\u0e323","created_at":"2008/10/10 10:09:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:49:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:44 +0700","id":10123,"asset_file_size":52717}
  • Small_อัมพวา2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2d\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e27\u0e322.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":281,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e27\u0e322","created_at":"2008/10/10 10:09:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:49:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:44 +0700","id":10122,"asset_file_size":140786}
  • Small_อัมพวา1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2d\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e27\u0e321.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":281,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e27\u0e321","created_at":"2008/10/10 10:08:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:49:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:43 +0700","id":10121,"asset_file_size":31076}
  • Small_สาละ4-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2a\u0e32\u0e25\u0e304-1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":281,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e25\u0e304","created_at":"2008/10/10 09:54:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:49:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:43 +0700","id":10120,"asset_file_size":23628}
ขนาดย่อ: