นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > naowarath.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cake {"media_folder_id":281,"description":"cake","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/10/10 12:33:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 16:25:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 16:25:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cake.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":22238,"visibility":null,"id":10128}
  • Small_ไข่วิจิตร3 {"media_folder_id":281,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/10/10 10:50:38 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:49:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e233.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":79825,"visibility":null,"id":10127}
  • Small_ไข่วิจิตร2 {"media_folder_id":281,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/10/10 10:49:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:49:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e232.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":42599,"visibility":null,"id":10126}
  • Small_ไข่วิจิตร {"media_folder_id":281,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/10/10 10:49:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:49:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e27\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e23.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":58331,"visibility":null,"id":10125}
  • Small_แม่กลอง {"media_folder_id":281,"description":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/10/10 10:21:49 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:49:44 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:44 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e41\u0e21\u0e48\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e07.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":28804,"visibility":null,"id":10124}
  • Small_อัมพวา3-1 {"media_folder_id":281,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e27\u0e323","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/10/10 10:09:51 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:49:44 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:44 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e2d\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e27\u0e323-1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":52717,"visibility":null,"id":10123}
  • Small_อัมพวา2 {"media_folder_id":281,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e27\u0e322","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/10/10 10:09:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:49:44 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:44 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e2d\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e27\u0e322.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":140786,"visibility":null,"id":10122}
  • Small_อัมพวา1 {"media_folder_id":281,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e27\u0e321","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/10/10 10:08:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:49:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e2d\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e27\u0e321.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":31076,"visibility":null,"id":10121}
  • Small_สาละ4-1 {"media_folder_id":281,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e25\u0e304","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/10/10 09:54:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:49:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:49:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e2a\u0e32\u0e25\u0e304-1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":23628,"visibility":null,"id":10120}
ขนาดย่อ: