นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โลมามาเล่า
Ico64
Naparat .H

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ม.อ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > naparat.h

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_acor1 {"media_folder_id":1377,"description":"Acrobat Reader DC ","asset_updated_at":"2021/04/18 21:15:09 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/04/18 21:15:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2021/04/18 21:15:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/04/18 21:15:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"acor1.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":94441,"visibility":2,"id":63658}
  • Small_cs4 {"media_folder_id":1377,"description":"DownloadChromSetting","asset_updated_at":"2021/04/18 14:30:55 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/04/18 14:30:55 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2021/04/18 14:31:01 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/04/18 14:31:01 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cs4.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":199484,"visibility":2,"id":63657}
  • Small_cs3 {"media_folder_id":1377,"description":"DownloadChromSetting","asset_updated_at":"2021/04/18 14:24:35 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/04/18 14:24:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2021/04/18 14:24:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/04/18 14:24:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cs3.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":47492,"visibility":2,"id":63656}
  • Small_cs2 {"media_folder_id":1377,"description":"DownloadChromSetting","asset_updated_at":"2021/04/18 14:23:27 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/04/18 14:23:27 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2021/04/18 14:23:29 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/04/18 14:23:29 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cs2.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":54194,"visibility":2,"id":63655}
  • Small_cs1 {"media_folder_id":1377,"description":"DownloadChromSetting","asset_updated_at":"2021/04/18 14:34:46 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/04/18 14:21:50 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2021/04/18 14:34:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/04/18 14:34:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"cs1.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":188271,"visibility":2,"id":63654}
  • Small_ce10 {"media_folder_id":1377,"description":"addoncrop","asset_updated_at":"2021/04/18 08:58:02 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/04/18 08:58:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2021/04/18 08:58:05 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/04/18 08:58:05 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ce10.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":97237,"visibility":2,"id":63653}
  • Small_ce8 {"media_folder_id":1377,"description":"addoncrop","asset_updated_at":"2021/04/18 08:54:10 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/04/18 08:54:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2021/04/18 08:54:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/04/18 08:54:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ce8.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":157315,"visibility":5,"id":63652}
  • Small_ce9 {"media_folder_id":1377,"description":"addoncrop","asset_updated_at":"2021/04/18 08:52:37 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/04/18 08:52:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2021/04/18 08:52:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/04/18 08:52:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ce9.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":188462,"visibility":2,"id":63651}
  • Small_ce7 {"media_folder_id":1377,"description":"addoncrop","asset_updated_at":"2021/04/18 08:40:35 +0700","member_only_commentable":true,"group_member_commentable":true,"created_at":"2021/04/18 08:40:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2021/04/18 08:40:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2021/04/18 08:40:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ce7.png","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":58896,"visibility":2,"id":63650}
ขนาดย่อ: