นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > naruemon.so

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_convention {"member_only_commentable":false,"description":"convention.png","asset_updated_at":"2013/10/07 13:12:53 +0700","asset_file_name":"convention.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":43137,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1001274,"media_folder_id":1247,"created_at":"2013/10/07 13:12:53 +0700","modified_at":"2013/10/07 13:12:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/07 13:12:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"21","asset_updated_at":"2013/04/19 14:59:48 +0700","asset_file_name":"News21.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":39496,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":924505,"media_folder_id":1247,"created_at":"2013/04/19 14:59:48 +0700","modified_at":"2013/04/19 14:59:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/19 14:59:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"14","asset_updated_at":"2013/04/19 14:45:15 +0700","asset_file_name":"News14.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":39495,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":523597,"media_folder_id":1247,"created_at":"2013/04/19 14:45:15 +0700","modified_at":"2013/04/19 14:45:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/19 14:45:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"10","asset_updated_at":"2013/04/19 14:34:49 +0700","asset_file_name":"News10.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":39494,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":790104,"media_folder_id":1247,"created_at":"2013/04/19 14:34:49 +0700","modified_at":"2013/04/19 14:34:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/19 14:34:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"news8","asset_updated_at":"2013/04/03 11:26:54 +0700","asset_file_name":"News8.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":39136,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":221225,"media_folder_id":1247,"created_at":"2013/04/03 11:26:54 +0700","modified_at":"2013/04/03 11:27:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/03 11:27:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"news7","asset_updated_at":"2013/04/03 11:25:36 +0700","asset_file_name":"News7.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":39135,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":332383,"media_folder_id":1247,"created_at":"2013/04/03 11:25:36 +0700","modified_at":"2013/04/03 11:25:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/03 11:25:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"news6","asset_updated_at":"2013/04/03 11:24:48 +0700","asset_file_name":"News6.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":39134,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":216971,"media_folder_id":1247,"created_at":"2013/04/03 11:24:48 +0700","modified_at":"2013/04/03 11:24:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/03 11:24:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"news5","asset_updated_at":"2013/04/03 11:23:38 +0700","asset_file_name":"News5.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":39133,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":300890,"media_folder_id":1247,"created_at":"2013/04/03 11:23:38 +0700","modified_at":"2013/04/03 11:23:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/03 11:23:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"news4","asset_updated_at":"2013/04/03 11:22:32 +0700","asset_file_name":"News4.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":39132,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":234806,"media_folder_id":1247,"created_at":"2013/04/03 11:22:32 +0700","modified_at":"2013/04/03 11:22:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/03 11:22:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: